شلاق برپیکر دانشجو و معلم

0
636
شلاق برپیکر دانشجو و معلم
شلاق برپیکر دانشجو و معلم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۴-شلاق برپیکر دانشجو و معلم

درطی روزهای اخیر با احکامی برای معلمان ودانشجویان مواجه شدیم که جای تامل دارد .
گسترش سرکوب با شلاق بر پیکر معلم و دانشجو بخشی ازاحکام صادره شده ظالمانه

دراین گزارش می خواهیم به احکام شلاقی که برای معلمان و دانشجویان صادر شده است بپردازیم:
ابوالفضل عزیزی از آموزگاران استان قزوین در رابطه با جنبش مردمی دی ماه به زندان و شلاق محکوم شده است.
محمد ثانی، معلم ساکن بوشهر، به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
صادق قیصری دانشجوی دانشگاه بهشتی ۷۴ضربه شلاق
زمانه زیویی فعال مدنی کرد به شلاق و جریمه نقدی محکوم شد ؛ این فعال مدنی در بیدادگاههای دولت ایران محکوم شدکه یک میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی بپردازد و باید ۵۰ضربه شلاق نیز متحمل شود .
شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای سپیده فرهان دانشجوی معماری و فعال حقوق مدنی
صدور حکم شلاق برای معلمان ودانشجویان چه علتی به جز ایجاد رعب و وحشت دارد؟
اما باید با قاطعیت گفت :
اینها همه نشانه های وحشت از سرنگونی است.
ایجاد رعب و وحشت و دادن احکام سنگین وشلاق برای دانشجو؛ مگر ترس از سرنگونی نیست ؟
از قیام دیماه به‌ این سو، نوک کوه آتش تغییر و سرنگونی ‌در ایران نمایان شده و دکل کشتی پیروزی انقلاب دمکراتیک،
و عاری از شیخ و شاه، در چشم‌انداز است.
مردم ایران با قیام‌ها و کانونهای شورشی، اهرم سرنگونی را به‌دست گرفته‌اند.
بنابراین ترس و وحشت ازگسترش قیامها و فضای انفجاری حاکم برجامعه راهی به جز گسترش سرکوب؛ زندان؛ شکنجه؛ دشنه و د ار برای ولی فقیه باقی نگذاشته است.

شلاق برپیکر دانشجو و معلم
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید