شعار کارگران فولاد اهوازدانشجوی زندانی آزاد بایدگردد

0
564

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲۰- شعار کارگران فولاد اهوازدانشجوی زندانی آزاد بایدگردد

شعار کارگران فولاد اهوازدانشجوی زندانی آزاد بایدگردد
کارگران فولاد اهواز در ادامه اعتصاب و تظاهرات خود برای گرفتن حقوق پایمال شده خودشان امروز ۲۰آذر ۹۷ نیز کفن پوش در صحنه نبردشان بودند
نماینده کارگران کریم سیاح درحالی که کفن پوش بود همراه دیگرکارگران با مشتهای گره کرده شعار میداد
کارگران زحمتکش پرشور و کوبنده شعار میدادند:
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

بیشتربدانیم: در ادامه حرکتهای اجتماعی و اعتراضات کارگری و دانشجویی اتحاد بین این اقشار می باشد دانشجویان دانشگاه های سراسرکشور همواره از حرکتهای اعتراضی کارگران  حمایت کرده و همبستگی شان را اعلام کرده اند اکنون نیزکارگران با  حمایت از دانشجویان برروی این اتحاد پای فشردند.

اما آنچه که چشمگیر بوده است رویکرد و حرکت دانشجویان کشور می باشد که نقش پیشتازی خودشان را در حمایت اززحمتکشان نشان دادند. دانشجویان دانشگاه همدان روی پلاکاردهایشان نوشته بودند:
ما دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید