شعار کارگران اهوازی: دانشجوی باغیرت تشکرتشکر

0
498

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۴-شعار کارگران اهوازی: دانشجوی باغیرت تشکرتشکر

شعار کارگران اهوازی: دانشجوی باغیرت تشکرتشکر
امروز ۱۴آذر ۹۷کارگران اهوازی درصفوف مستحکم خود از دانشجویان تشکر کردند آنها از دانشجویان قدردانی کردند زیرا که
در مدت تحصن و اعتصاب و اعتراضاتشان همراهشان بودند وبا تشکیل تحصن و اعتراض حمایت و همبستگی خود راازکارگران اعلام کرده بودند:
کارگران شعار می دادند:
دانشجوی باغیرت تشکر تشکر
دانشجوی باغیرت تشکر تشکر
گفتنی است که دانشجویان سراسر کشور از اعتراضات کارگران هفت تپه وفولاد حمایت کردند و شعار دادند
فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم
کارگر زندانی آزاد باید گردد
کارگر؛ معلم؛ دانشجو؛ اتحاداتحاد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید