شعار دانشجویان :ولایتی ولایتی مسئول این جنایتی

0
552

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۹-شعار دانشجویان :ولایتی ولایتی مسئول این جنایتی

شعار دانشجویان :ولایتی ولایتی مسئول این جنایتی
دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد در ادامه اعتراضات خود وقتی یکی ازکارگزاران نظام و دادستان کل منتظری آمدند با سردادن شعارهایشان خواستار مطالبات خود شدند.
شعارهای دانشجویان:
دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد
ولایتی ولایتی مسئول این جنایتی
چه عجب چه عجب
خنده نداره خنده نداره
غیبت صغری داشتید
چرا قایم شده بودی
وقتی کارگزار شروع به سخن گفتن کرد دانشجویان یکصدافریاد زدند:
استعفا استعفا استعفا استعفا
هنگامیکه کارگزار نظام گفت:حالا میذارید من دوکلمه حرف بزنم
یکی از دانشجویان فریاد زد:
اصلا منت سرما نذار که اومدی وظیفه تون است که اومدید

شعار دانشجویان :ولایتی ولایتی مسئول این جنایتی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید