شعار دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس: کارد به استخوانمان رسیده است

0
798

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۷-شعار دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس: کارد به استخوانمان رسیده است

شعار دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس: کارد به استخوانمان رسیده است ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به کاهش سنوات قانونی
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس امروز۷آبان ۹۷نیز به اعتراضات خودشان نسبت به پولی سازی آموزش؛ کاهش سنوات قانونی؛ وضعیت خراب خوابگاه های دانشجویی؛ اینترنت کند؛ غذاهای بی کیفیت؛ گران شدن غذا ادامه دادند.

احمدی رئیس دانشگاه به میان تجمع کنندگان آمد و خواستار پایان دادن اعتراضات دانشجویان شد و گفت تجمع شما غیر قانونی است. همچنین رفتار معترضین را فله ای خواند که این تنظیم او منجر به واکنش شدید دانشجویان شد.همچنین دانشجویان خواستار برکناری محمد رضا اصلاحچی معاون دانشگاه شدند. رئیس دانشگاه از درخواست جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان مخالفت کرد


در این تظاهرات دانشجویان باهم سرود یاردبستانی سردادند.
همچنین پلاکاردهایی دردست دانشجویان وجود داشت که شعارهای زیر روی آنهانوشته شده بود:
-کاهش سنوات تجاوز به حقوق دانشجویان
-ترم ۵و ترم ۹ حق قانونی ومشروع دانشجویان است.
-بنگاه اقتصادی تربیت مدرس
-به آرامی آغاز به مردن می کنی اگر ورای رویاها نروی!
-کارد به استخوانمان رسیده است
-وام به جای فریب خوابگاه ها دانشگاه ها
-پولی سازی دانشگاه ها تعطیلی خوابگاه سیاست وزارت علوم است
-بیایید واقع گرا باشیم و غیر ممکن را طلب کنیم.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید