شعار جدید مردم تهران این است خواست مردم رفراندوم –رفراندوم

0
862

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۴- شعار جدید مردم  تهران این است خواست مردم رفراندوم –رفراندوم

 شعار جدید مردم  تهران این است خواست مردم رفراندوم –رفراندوم

روز پنجشنبه ۱۴ دیماه ۹۶ مردم تهران درصفوفی به هم فشرده در خیابان توحید به تظاهرات و اعتراض پرداختند مردم شعار میدادند:

مرگ بر خامنه ای

این است خواست مردم رفراندوم – رفراندوم

شایان ذکر است که دربین تظاهرکنندگان زنان شجاع ایرانی دوشادوش مردان حرکت میکنند وشعارمیدهند درمیان جمعیت خانمی فریاد میزند بلندتر بگویید مرگ برخامنه ای

این صحنه ها بسیار گویاست که مردم ایران تغییر گل نظام را نشانه رفته اند و ا زاین خواست برحق خودشان کوتاه نمی آیند.

همچنین عده ای ازمردم درخیابان جمهوری تهران درحال تظاهرات و شعاردادن هستند .

شعار محوری این تظاهرات

مرگ برخامنه ای است

******************

می جنگیم می میریم ایران را پس می گیریم

درروز چهارشنبه ۱۳دیماه مردم غیور آمل همانند دیگر شهرهای میهن به قیام پیوسته ودر میدان ۱۷شهریور آمل پرشور شعارمیدادند :

می جنگیم می میریم ایران راپس میگیریم

آنها باپای فشاری روی خواسته برحق خود که همانا برچیدن نظام جهل است پای فشردند.

*****************

قیام شبانه مرد م الیگودرز باشعار خامنه ای حیا کن مملکت و رها کن

 روز پنجشنبه ۱۴دیماه جمعیت بسیار و شجاع مردم الیگودرز شعار میدادند

خامنه ای حیا کن مملکت را رها کن

ترکیب و شور و هیجان مردم شرکت کننده دراین تظاهرات شبانه حکایت از عزم و اراده و جشن و سرور مردم از ابراز چنین خواستی است آنچه که در این حرکت دیده نمی شود ترس و بیم است

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید

https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید