شعار بازنشستگان مقابل مجلس: دانشجو؛ معلم؛ کارگر اتحاد اتحاد

0
541

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۲-شعار بازنشستگان مقابل مجلس: دانشجو؛ معلم؛ کارگر اتحاد اتحاد

شعار بازنشستگان مقابل مجلس: دانشجو؛ معلم؛ کارگر اتحاد اتحاد
امروز ۱۲ دیماه۹۷ بازنشستگان لشکری و کشوری مقابل مجلس نظام دست به تجمع اعتراضی زدند

آنان درحالیکه پلاکاردهایی در دست داشتند که مطالبات و خواسته هایشان را روی آن نوشته بودند شعار میداند:
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
معلم زندانی آزاد باید گردد
دانشجو معلم کارگر اتحاد اتحاد
اینگونه شعار دادن مقابل مجلس نشان از یک همبستگی و همدردی بین تمامی اقشار اجتماعی می باشد که درد مشترک خود را شناخته اند و مصمم به رسیدن به حق وحقوق خودشان هستند.
همانطور که دانشجویان در تظاهرات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز یکصدا فریاد زدند:
فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید