شعارهای مردم قهرمان تبریز درجریان بازی فوتبال تراکتور ساز ی واستقلال تهران

0
733

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۵-شعارهای مردم قهرمان تبریز درجریان بازی فوتبال تراکتور ساز ی واستقلال تهران

شعارهای مردم  قهرمان تبریز درجریان بازی فوتبال تراکتور ساز ی واستقلال تهران

شعارهای مردم  قهرمان تبریز درجریان بازی فوتبال تراکتور ساز ی واستقلال تهران

مردم قهرمان تبریز امروز درجریان بازی بین تیم های فوتبال تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران  در ور زشگاه سهند تبریز گرد آمده و در حین انجام مسابقه به شعار دادن پرداختند شعارهایی مانند:

نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

خامنه ای حیا کنم مملکت رو رها کن

آذربایجان ذلت نمی پذیرد

شعار ترکی : آذربایجان  میلتی  چکمز بو ذلته ( مردم آذربایجان این ذلت را نمیپذیرد )

جوانان شجاع تبریز درمقابل نیروهای سرکوبگر فریاد بی شرف ؛بی شرف سردادند بطوریکه صدای آنان فضای استادیوم ورزشی را پرکرد ؛بطوریکه مجریان تلویزیون حکومتی که درحال پخش مستقیم این مسابقه بودند به ناگاه صدای تماشا گران را که شعارهایشان از تلویزیون شنیده می شد قطع کردند.

 درود بر مردم شجاع تبریز

شعارهای مردم  قهرمان تبریز درجریان بازی فوتبال تراکتور ساز ی واستقلال تهران

شعارهای مردم  قهرمان تبریز درجریان بازی فوتبال تراکتور ساز ی واستقلال تهران

شایان ذکر است که درپی تظاهرات سراسری وقیام مردمی که از روز ۷دیماه ۹۶ ازمشهدشروع شد بیش از ۱۰۰شهر ایران درگیر این قیام ها شدند و اکثر مردم با آمدن به خیابانها خواستار برچیده شدن بساط ظلم واستبداد بودند و ازشعارهایی که میدادند نشان میداد که خواستار یک تغییر بنیادین در ساختار حکومتی ایران هستند .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید