شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای سپیده فرهان دانشجوی معماری و فعال حقوق مدنی

0
822
شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای سپیده فرهان دانشجوی معماری و فعال حقوق مدنی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۷-شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای سپیده فرهان دانشجوی معماری و فعال حقوق مدنی

شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق سهم سپیده فرهان شد از اعتراض

دختری که فقط میخواست، اعتراض از یاد ما نرود و زنانه در میدان بود
درجریانات قیام دیماه ۹۶ و درموج دستگیری های دانشجویان سراسرکشور سیپده فرهان دانش آموخته معماری وفعال مدنی نیز بازداشت شد

سپیده فرهان روز ۱۲ دی بازداشت شد و تا مدتهااز دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده اش محروم بود
سپیده نزدیک به یکماه در زندان بود ولی خانواده اش هیچ اطلاعی از او نداشتند

از آنجایی که وزارت اطلاعات خانواده سپیده را تهدید کرده بودند که هیچگونه اطلاعی حق ندارید بدهید این پدر مادر دردمند از ترس اینکه اتفاقی برای فرزنداشان بیفتد از مصاحبه کردن سر بارزدند

اما سپیده در سلول انفرادی وزیر بازجویی در اوین بود که نه حق تماس با خانواده داشت ونه حق گرفتن وکیل
اکنون نیز اعلام شده است که سپیده فرهان به شش سال حبس و ۷۴ضربه شلاق محکوم شده است !!
اما جای سوال دارد که گناه سپیده چیست ؟
اختلاس کرده است ؟
شکنجه گراست ؟
قتل کرده است ؟
آیا گناه او بی گناهی نیست ؟
مگر در تمام دنیا وقتی یک دانشجوی دستگیر می شود پس از۲۴ساعت آزاد نمی شود ؟
به چه جرمی باید شش سال از بهترین دوران زندگی اش را درزندان باشد ؟
جرمش آن است که اسرار هویدا می کرد .

اما دانشجویان سراسرکشور بر آنند که دربرابر این بی عدالتی آشکار بایستند

آنها با تجمعات گسترده ای درماههای خرداد و تیر مطالباتشان را عنوان کردند که این احکام باید لغو شود

احکام قضایی محکوم است

و خواستار آن شدند که وزیر علوم شخصا وارد شده و این ننگ را پاک کند .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید