شش سال حبس تعزیری برای دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور تبریز

0
663
شش سال حبس تعزیری برای دانشجوی حقوق
شش سال حبس تعزیری برای دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور تبریز

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۶/۱۱-شش سال حبس تعزیری برای دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور تبریز

امیر چمنی دانشجوی دانشگاه پیام نور تبریز در روز ۴ شهریور در بیدادگاه شعبه اول شهر تبریز به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
آقای چمنی به اتهام توهین به خامنه ای و فعالیت علیه امنیت نظام به نفع گروه های مخالف نظام مشمول این حکم ظالمانه سنگین شده است.
همچنین بخش دیگری از احکام صادر شده برای امیر چمنی «تبعید به استان دیگری می باشد».
امیر چمنی، فعال حقوق بشر و دانشجوی رشته‌ی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تبریز و دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور این شهر مورخ ۵ خردادماه ۱۳۹۷ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در ۲۴ خردادماه با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
درتاریخ دی ماه سال ۹۱ نیز در منزل شخصی اش بازداشت شده و بعد از دوهفته؛ برای اجرای حکم ۹ ماه حبس به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.

احکام صادره دیگربرای امیر چمنی حکم ۴۰ضربه شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهور بود که درخرداد ۹۲ به اجرا درآمد.
شایان ذکر است که صدور احکام ظالمانه وسنگین برای دانشجویان وفرهیختگان وحشت و هراس از التهابات دانشجویی و قیام های دانشجویان لرزه بر اندام نظام فرتوت انداخته و با غیظ و کینی حیوانی هر روز احکام ظالمانه تری را صاد ر میکند.
اما دانشجویان معاند ومبارز هشداری های خودرا داده اند که مهرماه درپیش است و دانشگاه خاموش نخواهدماند.

شش سال حبس تعزیری برای دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور تبریز
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید