سیزدهم آبان روزدانش آموز چه روزی است؟

0
644
سیزدهم آبان روزدانش آموز
سیزدهم آبان روزدانش آموز چه روزی است؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۱۲-سیزدهم آبان روز دانش آموز چه روزی است؟

سیزدهم آبان روز دانش آموز چه روزی است؟
روز ۱۳آبان درسال ۱۳۵۷ به روز دانش آموز انتخاب شد.
درادامه قیام وتظاهرات تمامی اقشار جامعه علیه شاه ؛ دانش آموزان نیز مانند تمامی اقشار اجتماعی در ادامه اعتراضاتشان صبح روز ۱۳آبان کلیه کلاسهایشان را تعطیل کرده و به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند.
در دانشگاه تهراه همراه با دانشجویان و اقشار دیگر به شعار دادن مبادرت کردند .

ماموران وسربازان شاه خائن که در داخل و خارج دانشگاه حضور داشتند تا مانع هرحرکت اعتراضی شوند درساعت حدود ۱۱صبح ۱۳آبان شروع به شلیک گاز اشگ آور دربین دانش آموزان و دانشجویان کردند و همزمان تیر اندازی بسوی مردم را آغازکردند.
در این هجوم وحشیانه گارد ونیروهای تا دندان مسلح نظامیان شاه وطن فروش؛ بیش از ۵۶ تن از تظاهرکنندگان که اکثر آنان از دانش آموزان بودند به شهادت رسیدند و تعداد زیادی مجروح شدند.

علت نامگذاری ۱۳آبان به روز دانش آموز؛کشتار جمعی دانش آموزان تهرانی بود که برای اعتراض به دانشگاه رفته بودند.

بنابراین نقش و اهمیت دانش‌آموزان بعنوان یکی از اقشار اجتماعی می توان نقش تعیین کننده ای را در ساختار فرهنگ یک کشور داشته باشد.
از این رو شما مقالات زیر به این نقش مهم و حیاتی در جامعه می پردازد.

در آموزش و پرورش ایران، دانش‌آموز ایران کجاست؟ ۱
https://bit.ly/2yQpokd

در آموزش و پرورش ایران، دانش‌آموز ایران کجاست؟ ۳
https://bit.ly/2DjNaJ0

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید