سپیده مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر ازدانشگاه اخراج شد

0
1352
سپیده مرادی
سپیده مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر ازدانشگاه اخراج شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۱۶-سپیده مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر ازدانشگاه اخراج شد

دریک عمل ضد مردمی و ضد انسانی ؛خانم سیپده مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران ؛ که از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی است ازدانشگاه اخراج شد
سپیده مرادی در روز ۱۳بهمن سال جاری ازدسترسی به سایت دانشگاه جهت ثبت نام برای ادامه تحصیل محروم شد او که برای ترم جدید باید ثبت نام میکرد این اجازه به وی داده نشد
شایان ذکر است که سپیده مرادی ازسوی کمیته انظباطی دانشگاه برای امضای تعهدنامه گزینشی احضار شده بود که ازامضای تعهدنامه سرباز زد .
خانم مرادی فرزند آقای حمید رضا مرادی و یکی ازمدیران سایت مجذوبان نوراست

لازم به ذکر است که چندی پیش نیز حکام جمهوری اسلامی زهرا قلندری نژاد که وی هم یکی ازدانشجویان دانشگاه بندرعباس بود به اتهام اینکه از دراویش طریقت نعمت اللهی است از دانشگاه اخراج کرد .

علت این اخراج ها وحشت و نگرانی ظالمان است که ازنقش بی بدلیل دانشجویان ایرانی د رادامه قیامهای سراسری و تظاهرات اعتراضی می باشد که با قاطعیت درشعارهای خودشان اعلام کردند که دیگه تمومه ماجرا : اصلاح طلب ؛ اصول گرا دیگه تمومه ماجرا
اخراج دانشجویان از دانشگاه ؛‌ ومانع ادامه تحصیل آنان یکی از بارزترین رفتارهای ضد انسانی و نشان از حاکمیت دیکتاتوری است که ضد آزادی بیان و عقیده می باشد .
همچنان که در قیام سراسری مردم ودانشجویان آگاه شاهد بودیم عده کثیری ازدانشجویان و دانش آموزان به علت حمایت از قیام سراسری وتظاهرات اعتراضی بازداشت شده و به زندان افتادند.
درهمین زمینه شورای صنفی دانشگاه مدرس بیانیه ای بخاطر این عمل غیر قانونی صادر کردند .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید