سپیده مرادی دانشجوی اخراجی و زندانی محبوس درزندان قرچک دراعتراض دردادگاه حاضر نشد

0
667
سپیده مرادی دانشجوی اخراجی
سپیده مرادی دانشجوی اخراجی و زندانی محبوس درزندان قرچک دراعتراض دردادگاه حاضر نشد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۲۴-سپیده مرادی دانشجوی اخراجی و زندانی محبوس درزندان قرچک دراعتراض دردادگاه حاضر نشد

خانم سپیده مرادی در تاریخ ۱۳بهمن سال۹۶ تنها به جرم عقایدش از دانشگاه اخراج شد ؛ اوکه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران بود دریک عمل ضد انسانی از ادامه تحصیل محروم شد.

سپیده مرادی که از دراویش گنابادی می باشد در جریان اعتراضات گسترده وخونینی که ؛ در مقابل منزل دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش با تعداد زیادی از درویشان بازداشت شده و به زندان قرچک منتقل شده است .
دراینمدت بارها زنان درویش زندانی تحت شکنجه های شدید قرارگرفته وبارها توسط نیروهای ؛ سرکوبگر نظام پوسیده ؛‌مورد ضرب وشتم قرار گرفته اند که سپیده نیز بین این زنان بوده است .

اکنون نیز پس از بیش از پنج ماه است که دراسارت ظالمانه می باشد ؛ دراعتراض نسبت به حقوق پایمال شده دراویش در دادگاه حاضر نشد.
سپیده مرادی ؛ در روز ۲۳ تیر ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی جنایتکارصلواتی احضار شده بود
اما دراعتراض به اینکه دراویش حق داشتن وکیل محروم هستند در دادگاه حضور نیافت .
شایان ذکر است که :
این دانشجوی دختر شجاع تاکنون ؛ بارها توسط نیروهای سرکوبگر در داخل زندان مورد ضرب وشتم قرارگرفته است .

سپیده مرادی دانشجوی اخراجی و زندانی محبوس درزندان قرچک دراعتراض دردادگاه حاضر نشد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید