سپرده گذاران کاسپین در رشت با تخم مرغ باران کاسپین خواستار پس گرفتن پولهایشان شدند

0
800
سپرده گذاران کاسپین در رشت
سپرده گذاران کاسپین در رشت با تخم مرغ باران کاسپین خواستار پس دادن پولهایشان شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۸-سپرده گذاران کاسپین در رشت  با تخم مرغ باران کاسپین خواستار پس دادن پولهایشان شدند

سپرده گذاران کاسپین در رشت  با تخم مرغ باران کاسپین خواستار پس دادن پولهایشان شدند
برغم برودت و سرمای هوا در رشت؛ و بارش برف در این شهر؛ جمعی از غارت شدگان کاسپین در مقابل ساختمان این موسسه دست به تجمع زده و خواستار بازگرداندن سپرده های خود شدند.

تجمع کنندگان  محل کاسپین را تخم مرغ باران کردند

آنها شعار میدادند :

الله اکبر

الله اکبر

مر گ بر دروغ گو

مرک بر دروغ گو

مرک بر سیف

مرگ برسیف

ای دزدهای بیشرف پول مارو پس بدید

ای دزدهای بیشرف پول مارو پس بدید

یکی از آقایان به خانمها می گفت :

برو جلو برو جلو

شایان ذکراست که اکثریت قریب به اتفاق تظاهرکنندگان را خانمها تشکیل می دادند

شایان ذکر است که موسساتی که سپرده های مردم را گرفته اند پس ازسالها استفاده از پول مردم اکنون هیچ پاسخی در قبال درخواستهای مردم ندارند و درکل کشور مردمان کثیری هستند که دارایی همه عمرشان را به این موسسات سپرده اند واکنون پس از سالها  دستشان خالی است وثمره عمرشان بی نتیجه مانده است.
همچنین امروز سپرده گزاران کاسپین  درشهر مشهد نیز مقابل این موسسه تجمع کرده و خواهان پس گرفتن پولهایشان هستند .

باتوجه به سرمای هوا اما مردم زجر کشیده برای گرفتن مطالبات خودشان دراین محل تجمع کرده وخواهان

رسیدگی به خواسته هایشان می باشند.
      خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید