سوال دانشجوی زندانی از دادستان علت چیست که ۳هفته است خونریزی داخلی دارم اما کاری صورت نمیگیرد؟

0
580
سوال دانشجوی زندانی از دادستان
سوال دانشجوی زندانی از دادستان علت چیست که ۳هفته است خونریزی داخلی دارم اما کاری صورت نمیگیرد؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۳۰-سوال دانشجوی زندانی از دادستان علت چیست که ۳هفته است خونریزی داخلی دارم اما کاری صورت

نمیگیرد؟
سوال دانشجوی زندانی از دادستان علت چیست که ۳هفته است خونریزی داخلی دارم اما کاری صورت نمیگیرد؟
روح الله مردانی معلم دانشجوی زندان از فعالان دانشجویی ورسانه ای خواسته که صدایش باشند
آقای مردانی بخاطر دادرسی نا عادلانه حکم صادره و ضرب و شتم وی در بیمارستان طالقانی و شرایط نامساعد جسمی خود، از آقای محسنی اژه ای پرسیده است:

۱- بنده با توجه به اینکه هیچ جرمی مرتکب نشده ام اصلا چرا محاکمه شدم؟
۲- شکنجه درمانی وضرب و شتم که طی سه روز در تاریخ های ۵/۹ تا ۵/۱۱ در بیمارستان طالقانی صورت گرفته و منجر به صدمات زیادی شده به دستور کدام مرجع قضایی بوده است؟

۳- محتوای تماس پیام آقای اژه ای با قاضی صلواتی چه بوده که موجب شده اشد مجازات یعنی ۸ را در دادگاه بدوی صادر کنند ( فقط در پرونده نامه ای وجود دارد که نوشته تماس تلفنی آقای اژه ای با قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب )
۴-سه هفته خون ریزی داخلی دارم و از درد کبد رنج می برم وهیچ کاری انجام نمی گیرد، علت چیست؟

براندازی وظایف دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید