سه دانشجوی دختر همچنان دربند وبلاتکلیفی

0
414
سه دانشجوی دختر همچنان دربند وبلاتکلیفی
سه دانشجوی دختر همچنان دربند وبلاتکلیفی

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۳/۱۲-سه دانشجوی دختر همچنان دربند وبلاتکلیفی

سه دانشجوی دختر همچنان دربند وبلاتکلیفی
سه تن از دانشجویانی که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت مقابل مجلس بازداشت شدند همچنان دربند و بلاتکلیفی هستند
ندا ناجی ؛ مرضیه امیری و عاطفه رنگریز که درروز کارگر درحمایت ازکارگران و محرومان درتجمع کارگران شرکت کرده بودند توسط نیروهای سرکوبگر موردضرب وشتم و بازداشت قرار گرفتند اکنون یکماه از آن روز می گذرد ولی هیچ خبری از وضعیت آنان نیست.
خانواده های این دانشجویان همچنان دوستانشان در دانشگاه با اعتراضات خود خواستار آزادی آنان شدند اما هیچ گوش شنوایی نیست .
خانواده های آنان در روز ۱۱ خرداد مقابل زندان اوین مجدد تجمع کردند .

اما خبراین بود که
بازداشت «ندا ناجی» ۱۲ روز دیگر تمدید شده است و از وضعیت «مرضیه امیری» اطلاعی در دست نیست.
همچنین عاطفه رنگریز نیز به زندان قرچک منتقل خواهد شد.
نظام ضد مردمی هر روز حلقه سرکوب و فشار را بر روی دانشجویان افزایش می دهد که این همان ترس و هراسی است که از دانشجویان دارد زیرا که می داند دانشجویان دشمنان یک این نظام هستند و شعار داده اند که اصلاح طلب؛ اصول گرا؛ دیگه تمومه ماجرا.

شایان ذکر است که دانشجویان دانشگاه تهران بارها تظاهرات اعتراضی برای آزادی دوستانشان انجام دادند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید