سهیل عربی درشرایط وخیم دربیمارستان خمینی

0
774
سهیل عربی درشرایط وخیم دربیمارستان خمینی
سهیل عربی درشرایط وخیم دربیمارستان خمینی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۲۷-سهیل عربی درشرایط وخیم دربیمارستان خمینی

سهیل عربی درشرایط وخیم دربیمارستان خمینی

ضرب و شتم و ضربه شدیدسهیل عربی توسط مامورین زندان وانتقالش به بیمارستان خمینی

مامورین زندان تهران بزرگ برای وادار کردن سهیل عربی به شکستن اعتصاب غذا؛ او را در انفرادی بشدت مورد ضرب وشتم قرار داده و ضربات سنگینی به سر و مغز او وارد آوردند.
درحال حاضر سهیل دربخش اورژانس بیمارستان خمینی نگه داری می شود .
مادر سهیل عربی درنگرانی شدید ازوضعیت فرزندش به سر می برد و ماموران اطلاعات اجازه ملاقات به وی را نمی دهند
بیشتر بدانیم:
شایان ذکراست که
سهیل عربی از تاریخ ۴ بهمن ماه در اعتراض به انتقال وحشیانه زندانیان سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی اقدام به اعتصاب غذا کرده است.
سهیل عربی حدود ۸ روز است که دراعتصاب غذای خشک بسر می برد .
سهیل تا ظهر روز دوشنبه ۲۱ اسفند در تیپ ۲ بند ۳ زندان تهران بزرگ محبوس بوده است.
عصر دوشنبه وی را به تیپ ۱ زندان که محل جرائم شرارتی است منتقل کردند.
همچنین روز سه شنبه ۲۲ اسفند دژخیمان به مادر سهیل که برای دیدار و ملاقات فرزندش به زندان مراجعه کرده بود ؛
اجازه ملاقات ندادند به وی گفته اند امروز ملاقات ندارد چون تیپ زندانش عوض شده است.

سهیل عربی درشرایط وخیم دربیمارستان خمینی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید