سخن دانشجویان به مردم ایران!

0
689
سخن دانشجویان به مردم ایران!
سخن دانشجویان به مردم ایران!

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۹-سخن دانشجویان به مردم ایران!

سخن دانشجویان به مردم ایران
دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل پس از تحصن و اعتراضات گسترده که منجر به تشکیل جلسه با کارگزاران دانشگاه شد حرفهای خودرا رو به مردم ایران اینطور تئوریزه کرده اند:

مردم عزیز ایران! در دانشگاه طی این سالها علیه ؛
پولیسازی آموزش و طرد و حذف متعاقب آن
سلب حق طبقات پایین از تحصیل ایستاده ایم؛
علیه افزایش هزینه های رفاهی،
کاهش ظرفیت رایگان دانشگاه ها و افزایش سرسام آور و بی منطق هزینه های آموزشی،
واگذاری فضاهای دانشجویی به بخش خصوصی یا بیرون از دانشگاه ایستاده ایم و از این پس هم می ایستیم.
عده ای برآنند از هر تحرک صنفی و کنش اجتماعی، تصویری امنیتی برای فرار از مسئولیت خود نشان دهند و در برخی موارد صدای برحقمان را که ناشی از ابتدایی ترین حقوق زیستی دانشجویی می باشد بایکوت کنند.
لذا از همه ی اقشار خواهانیم تا صدایمان را بشنوید و در این مسیر یاری نمایید.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید