سخنرانی اعتراضی دانشجوی تبریزی:مافتنه گر نیستیم و غمخوار همین ملتیم

0
613

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۷-سخنرانی اعتراضی دانشجوی تبریزی: مافتنه گر نیستیم و غمخوار همین ملتیم

سخنرانی اعتراضی دانشجوی تبریزی: مافتنه گر نیستیم و غمخوار همین ملتیم
روز شنبه ۱۷ آذر ۹۷ در مراسمی که برای بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه تبریز برگزار شده بود، یکی از دانشجویان سخنرانی اعتراضی شدیدی علیه رژیم کرد که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت. این دانشجو در یک نقطه خواستار پاسخگویی ولی فقیه شد که دانشجویان استقبال کردند. اما تعدادی از ایادی رژیم در لباس دانشجویی علیه او شعار مرگ بر فتنه گر دادند.
همچنین پزشکیان نایب رییس مجلس ارتجاع به دانشگاه تبریز جهت سخنرانی رفته بود که با سخنرانی اعتراضی و تهاجمی نماینده دانشجویان مواجه شد.
هنگام سخنرانی پزشکیان دانشجویان به ترکی فریاد میزنند :‌ بشین بشین
امسال سال ۹۷ چهلمین سال انقلاب اگر آزادی را نتونستید بیارید تا چهل سال دیگه هم نمی تونید
اسماعیل بخشی گفت کارگره برای حقوق اش داد زده در زندانه
رئیس صنف کارگر در مشهد در زندان
با ۱۲۰۰معلم قراره چه زندگی داشته باشه
رهبر جمهوری اسلامی ۳۰ساله رهبر این مملکته چرا به دانشجو نمی آید
ما فتنه گر نیستیم و غمخوار همین ملتیم

تنها دیکتاتورها به حرف مخالفین گوش نمی دهند

دانشجویان دانشگاه تهران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید