سالگرد کودتای خونین علیه دانشگاه های ایران در سال ۵۹ به اسم «انقلاب فرهنگی»

0
570
سالگرد کودتای خونین دانشگاه های ایران
سالگرد کودتای خونین دانشگاه های ایران در سال ۵۹ به اسم «انقلاب فرهنگی»

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۲۸-سالگرد کودتای خونین دانشگاه های ایران در سال ۵۹ به اسم «انقلاب فرهنگی»

سالگرد کودتای خونین دانشگاه های ایران در سال ۵۹ به اسم «انقلاب فرهنگی»
در ۲۹ فروردین سال ۱۳۵۹ طی یک حمله خونین به دانشگاه های سراسر کشور توسط پاسداران و جانیان خمینی بیش از ۲۰ دانشجو به قتل رسید و نزدیک به ۲۲۰۰تن ا زدانشجویان زخمی شدند .همچنین صدها نفر توسط عناصر بسیج و سپاه بازداشت شدند

دانشگاههای ایران که در دوران انقلاب ضدسلطنتی، ”سنگر آزادی” لقب گرفته بودند، پس از انقلاب نیز همچنان ”سنگر آزادی” بودند و دانشجویان و اساتید دانشگاهها به‌‌شدت از استبداد دینی خمینی و رویکردهای ارتجاعی آن منزجر بوده و از نیروهای مترقی و به‌خصوص سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کردند. از این رو دانشگاهها مورد تاخت و تاز و ایلغار خمینی قرار گرفت و به‌‌مدت سه سال تعطیل شد.
دانشگاه ها به مدت سه سال تعطیل ماندند و دراین دوران هزاران تن از دانشجویان به جوخه های اعدام سپرده شدند و صدها هزار نفر نیز ایران ترک کرده و جلای وطن شدند.قلع‌وقمع دانشگاهها و مراکز علمی کشور تحت عنوان ” انقلاب فرهنگی” توسط خمینی و آخوندهای حاکم، موجب شد که ایران به‌لحاظ علمی، یک دوره ‌‌‌‌‌‌‌کامل از کشورهای همتراز خود در آن‌زمان عقب بیفتد.

هدف از این حرکت مسلط شدن بر دانشگاه ها و حوزوی کردن آنان بود و دراین زمان دریک تفتیش عقیده بی سابقه نظام عقب مانده حاکم دست به تصفیه اساتید و دانشجویان مترقی زد.اما دراین چهل سال دانشگاه های ایران که سنگر آزادی بودند راهرگز نتوانست به تسلیم بکشاند و درقیامهای ۷۸ و ۸۸ و ۹۶ دانشجویان خط بطلانی براین اندیشه کشیدند وبا شعار اصلاح طلب ؛ اصولگرا؛ دیگه تمومه ماجرا داعیه های تو خالی نظام و جناح های غالب و مغلوب آن را به سخره گرفتند.

سالگرد کودتای خونین
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید