سالگرد قیام دیماه ۹۶ ونقش دانشجویان در شکل گیری و استمرار آن

0
667

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۶-سالگرد قیام دیماه ۹۶ ونقش دانشجویان در شکل گیری و استمرار آن

سالگرد قیام دیماه ۹۶ ونقش دانشجویان در شکل گیری و استمرار آن
اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ از درون جامعه و توده مردم شکل گرفت و دانشجویان از جمله گروه هایی بودند که در کنار مردم حضور داشتند.  هرچند آمار دقیقی از دستگیری های دانشجویان در دست نیست، اما به گفته پروانه سلحشوری، نماینده مجلس ، از دی ماه ۹۶ و پس از آن، دست کم ۱۵۰ دانشجو دستگیر شدند.هم چنین به گفته دادستان تهران، دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه از یک ماه تا ۵ سال زندان محکوم شدند.
از ویژگی های احکام صادره در این دوره برای دانشجویان، اضافه شدن حکم شلاق به احکام حبس و محرومیت های تحصیلی بود.

سوال این جاست که چرا حکومت چنین سراسیمه به فشار و سرکوب دانشجویان می پردازد؟
شاید اصلی ترین دلیل برای این سرکوب و تلاش حکومت برای ایجاد خفقان و جو رعب و وحشت در دانشگاه، ظرفیت بالقوه تاریخی جنبش دانشجویی در جریان سازی و رهبری جامعه در اعتراضات و رویارویی با حاکمیت است.
نهادهای امنیتی و قضایی نظام تلاششان این بوده و هست که جنبش دانشجویی را سرکوب کنند و نگذارند حلقه های اتصالی بین دانشگاه و خیابان شکل گیرد.اما پیوند و همبستگی در قیام دی ۹۶ به یک جنبش و قیام سراسری تبدیل شد.
قیامی که از فرودستان طبقاتی ایران شعله گرفت و به یک‌باره سراسر ایران را با خود همراه نمود. و دانشجویان در این قیام نقش محوری خود را ایفا کردند.در قیام دی ۹۶ دانشجویان شعاری را به تمام ایران سرایت دادند سیرک‌های جناحی حکومت از ۷۶ تا ۹۶ را بر هم زد.

دانشجویان شعار دادند:
«اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا!».
با نزدیک شدن سالگرد قیام دیماه ۹۶، حکام جنایتکار تهران، در هراس ازفراگیر شدن اعتراضات مردمی و خطر قیامی دیگر به خود می‌لرزند.اما دانشجویان درطی یکسال گذشته پیوندهای خودرا با کارگران؛ زحمتکشان؛ معلمان ؛رانندگان؛ کامیونداران و تمامی اقشار محروم عمیقتر کردند آنها باکارگران هفت تپه اهواز شعار دادند گریستند و تحصن کردند
برای کارگران زندانی فریاد زدند از هفت تپه تاتهران ایستاده ام تا پایان
فرزندکارگرانیم کنارشان می مانیم
همچنین از کامیونداران حمایت کرده و بیانیه دادند
ودریک کلام دانشجوی متعهد و جنبش دانشجویی ایران یکبار دیگر برنقش خود در استمرار قیام مردمی و ستاندن حقوق محرومان پای فشرد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید