سالگردانقلاب ضدسلطنتی مردم ایران گرامی باد!

0
439
سالگرد انقلاب ضد سلطنتی
سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران گرامی باد!

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۲-سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران گرامی باد!

سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران گرامی باد!
روز۲۲بهمن سال ۱۳۵۷، مردم ایران موفق شدند رژیم استبدادی سلطنتی و حکومت پهلوی را سرنگون کرده و به پیروزی برسند.
روزهای ۲۱ و ۲۲بهمن باشورش همافران در پادگان مرکز فرماندهی نیروی هوایی ایران و بازشدن درهای پادگانها واسلحه‌خانه‌ها به‌روی مردم، قیام مسلحانه مردمی، سراسر تهران را فراگرفت. و درشرایطی که خمینی تا آخرین لحظه با قیام مسلحانه مردم مخالفت می‌کرد پادگانها و مراکز نظامی رژیم یکی پس از دیگری توسط مردم مسلح‌شده و هواداران مجاهدین، سقوط کرده و طومار رژیم سلطنتی شاه به‌عنوان یکی از بزرگترین دیکتاتوریهای قرن بیستم درهم پیچیده شد.

اما افسوس که خمینی، رهبری آن انقلاب بزرگ را به‌سرقت برد و بر سر سفره آماده ناشی از رنج و شکنج مجاهدین، فدائیان و سایر مبارزان راه آزادی و مردم ایران نشست و به‌قتل عام بانیان حقیقی انقلاب ضدسلطنتی پرداخت.
و درطی چهل سال دیکتاتوری و استبداد دینی حرث و نسل مردم ایران را به یغما برد .
اماانقلابی که دربهمن ماه ۵۷ آغازشد همچنان تا به امروز ادامه داشته است.
مردم و مبارزان این میهن برای احقاق حقوق برحقشان و تابیدن طلوع آزادی برطبل رهایی و برابری و آزادی می کوبند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید