سالوادور آلنده نماد دمکراسی شیلی

0
345
سالوادور آلنده نماد دمکراسی شیلی
سالوادور آلنده نماد دمکراسی شیلی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۴-سالوادور آلنده نماد دمکراسی شیلی

۲۶ژوئیه ۱۹۰۸زادروز «دکتر سالوادور آلنده راد مرد بزرک شیلیایی است که در ۱۹۸۰ به دنیا آمد و در ۱۹۷۳ در جریان کودتا کشته شد.

او که یک پزشک بود در سال ۱۹۳۳ حزب سوسیالیست شیلی را تاسیس کرد افکار سوسیالیستی آلنده عملی ترین راه را برای برابری اجتماعی ــ اقتصادی مردم به دست می دهد و مخالفت شدید کاپیتالیستها با او به همین دلیل بود.

آلنده معتقد بود:
«کارگران و مهندسان در مالکیت صنایع غیر مادر شریک شوند و دولت با افزایش مالیات بر آنها، پول حاصله را صرف رفاه عمومی از جمله آموزش و بهداشت رایگان و بازنشستگی همگانی کند و هرکارخانه که در طول سال پیشرفت نداشته باشد آن را مصادره و سپس به کسانی که قول پیش برد بدهند واگذار کند».
در زمینه اراضی، وی معتقد به اجاره دادن آنها برای کشاورزی و ساختمان بود، اجاره مادام العمر (۹۹ ساله) به شرط بهره برداری از آن، صرفا توسط موجر.
وی می گفت که تجارت خارجی و سیاست پولی کشور باید در اختیار شوراهای کثیر العضو مرکب از کارشناسان باشد.

 

➖سال ۱۹۷۳سالروز پایان حکومت سالوادور آلنده رئیس‌جمهور سوسیالیست کشور شیلی است در این‌روز، جمعی از نظامیان شیلی به‌ریاست ژنرال اوگوستو پینوشه کاخ ریاست‌جمهوری شیلی را محاصره کردند

➖آلنده همراه با مدافعان کاخ ریاست‌جمهوری به‌ مقاومت برخاست و در راه دفاع از دموکراسی و ایستادگی در برابر کودتا جان باخت.
در سال ۱۹۸۸ پینوشه دیکتاتور شیلی به‌دنبال مبارزات مردم شیلی و فشارهای بین‌المللی، تن به‌یک انتخابات آزاد داد و پینوشه که خود را نیز کاندید کرده بود شکست خورد.

➖از سال ۱۹۸۹ پینوشه برای معالجه به‌انگلستان رفت و در آنجا دستگیر شد.
به‌دنبال آن، خانواده‌های زندانیان سیاسی مفقودشده و به‌قتل‌رسیده در برابر دادگاه وی و در کشورهای مختلف، تظاهرات متعددی برپا کرده و موجی از شکایات علیه او به‌دادگاه ارسال شد.

روزی که پینوشه، اقدام به‌قتل آلنده نمود و در استادیوم دیه‌گو گارسیا، هواداران آلنده را قتل‌عام کرد فکر نمی‌کرد چند سال دیگر باید از پشت میله‌های زندان پاسخ خانواده ‌قربانیان سرکوب خود را بدهد.

سالوادور آلنده نماد دمکراسی شیلی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید