سالن دانشگاه پیام نوردورودچون درمسیر رودخانه ساخته شده بودزیرآب رفت

0
490
سالن دانشگاه
سالن دانشگاه پیام نور دورود چون درمسیر رودخانه ساخته شده بود زیر آب رفت

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۶-سالن دانشگاه پیام نور دورود چون درمسیر رودخانه ساخته شده بود زیر آب رفت

سالن دانشگاه پیام نور دورود چون درمسیر رودخانه ساخته شده بود زیر آب رفت
بر اساس گزارشات رسیده سالن دانشگاه پیام نور در اثر سیل به زیر آب رفته است درحالیکه قدمتی ندارد و در فروردین سال ۹۵ ساخته شده است.
این سالن ورزشی پس از بارندگی های اخیر و سیل زیر آب رفت.

گفتنی است که ازبین بردن بستر رودخانه ها و ساخت اماکن جدید و بدون در نظر گرفتن و پیشگیری برای حوادث طبیعی مردم ایران این چنین بی دفاع دربرابر حوادث طبیعی می باشند و از اولیه ترین امکانات بی بهره هستند و گویی در عصر حجر به سر می برند؛ هستی و دارایی های مردم به تاراج و یغما برده شده است.

پژوهشگران تبریز

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید