سالروز نخست وزیری دکتر محمد مصدق با اکثریت آرا مجلس شورای ملی

0
707
دکتر محمد مصدق
سالروز نخست وزیری دکتر محمد مصدق با اکثریت آرا مجلس شورای ملی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۷-سالروز نخست وزیری دکتر محمد مصدق با اکثریت آرا مجلس شورای ملی

با انتخاب شدن مصدق در۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ کانون توجه را از مجلس به نخست وزیر و خیابانها که منبع اصلی قدرت برای جبههٔ ملی بود، منتقل کرد
پس از تصویب ملی شدن نفت در اسفند سال ۲۹ مبارزات مردم اوج تازه ای گرفت ؛ زیرا که به کارشکنی های دربار وعوامل آن پی برده بودند .
در آن دوران علا نخست وزیر بود و درمقابل قانون ملی کردن نفت کارشکنی می کرد .
اما همبستگی کارگران و اعتصاب کارگران قهرمان نفت جنوب باعث سقوط علا وروی کار آمدن مصدق شد.
اما شایان ذکر است که دکترمصدق نسخت وزیری را درصورت خلع ید ا زشرکت نفت انگلیس پذیرفت .
به این ترتیب با در دست داشتن قانون خلع ید ، ریاست تنها دولت ملی ایران دردوران معاصر را به عهده گرفت.
و یکی از حساس‌ترین فرازهای مبارزات ملی مردم به رهبری دکتر مصدق با پیروزی کامل به پایان رسید.
اما مرتجعین وعوامل استعمار ازصحن مجلس اعتراض می کردند که :
سیاستمداری به سیاست خیابانی تبدیل شده‌است. به نظر می‌رسد که این کشور غیر از راه انداختن میتینگ‌های خیابانی کار بهتری نمی‌تواند انجام دهد. امروز هر جا را که نگاه می‌کنی میتینگ است. میتینگ به این مناسبت، به آن مناسبت و هر مناسبتی، میتینگ دانشجویان دانشگاه، دانش‌آموزان دبیرستان، بچه‌های هفت ساله، حتی شش ساله، از دست این متینگ‌های خیابانی خسته و عاجز شده‌ام.

آیا نخست‌وزیر ما سیاستمدار است یا رهبر عوام؟
چگونه نخست‌وزیری وقتی با یک مسئله سیاسی روبرو می‌شود، می‌گوید:
«من با مردم حرف خواهم زد.»؟
من همیشه این مورد را برای مقامات عالی نامناسب می‌دانستم اما حتی در بدترین کابوس‌های خود نیز تصور نمی‌کردم که یک پیرمرد هفتاد ساله هوچیگر بشود.
مردی که همیشه اوباش را در اطراف مجلس جمع می‌کند، جز عوام‌فریب کس دیگری نیست.
آری این روش وسبک کار مصدق کبیر بود که همه معضلات را با مردم حل می کرد و آنان را درامور کشور وارد می کرد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید