سالروز تظاهرات ۳هزارنفره دانشجویان دانشگاه تهران در محل کوی دانشگاه درسال ۷۶

0
735
سالروز تظاهرات ۳هزارنفره
سالروز تظاهرات ۳هزارنفره دانشجویان دانشگاه تهران در محل کوی دانشگاه درسال ۷۶

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۴-سالروز تظاهرات ۳هزارنفره دانشجویان دانشگاه تهران در محل کوی دانشگاه درسال ۷۶
در روز ۱۴ دیماه سال ۷۶ در محل کوی دانشگاه در خیابان امیر آباد ۳ هزارتن ازدانشجویان دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدند و با شعار مرگ بر استبداد برکناری وسرنگونی دیکتاتور را خواستارشدند .
دانشجویان دراین تظاهرات دامنه اعتراضات خود را گسترده کرده وبه خیابانهای کارگرشمالی وشهید گمنام و بزرگراه چمران کشاندند .
دراین تظاهرات گسترده نیروی انتظامی وارد صحنه شده و برای سرکوب دانشجویان ازهیچ سرکوبی فروگذار نکردند وبه ضرب وشتم دانشجویان پرداختند .
این تظاهرات انعکاسات گسترده ای داشت .
اعتراض جوانان آگاه ایران نشان داد که دانشگاه زنده است .
شایان ذکر است که این تظاهرات در پی روی کار آمدن خاتمی بود که ادعا میکرد به دانشگاه و دانشگاهی برای بیان عقاید آزادی خواهد داد اما دیدیم که این سخن گفتگوی تمدنها ؛ چیزی جز سراب نیست و بیان عقاید در حکومتی که پایه اش سرکوب باشد
برای گول زدن دانشجوی آگاه ایرانی است .
پس از آن بارها شاهد بودیم که دانشجویان مبارز ایرانی چگونه درسالهای ۷۸ و ۸۸ و اکنون درسال ۹۶ برعلیه نظام سرکوب شوریده اند .
اکنون نیز با اوچ گیری قیام های سراسری دیدیم که دانشگاه تهران جلودار این رزم بود و دانشجویان همبستگی خود را بامردم وکارگران همپیمان شدند .
آنها شعار میدادند :
اصلاح طلب ؛ اصول گرا ؛ دیگه تموم ماجرا ؛
دانشجو آگاه است
باکارگر همگام است .

لازم به ذکر است که درپی تظاهرات و قیامهای سراسری تاکنون ده ها دانشجو دستگیرشده اند ؛و دربلاتکلیفی به سر میبرند.
سالروز تظاهرات ۳هزارنفره دانشجویان دانشگاه تهران در محل کوی دانشگاه درسال ۷۶
سالروز تظاهرات ۳هزارنفره دانشجویان دانشگاه تهران در محل کوی دانشگاه درسال ۷۶
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید