زن جوان دیگری با برداشتن روسری خود اعتراض خود را نسبت به حجاب اجباری نشان داد

0
1544
زن جوان
زن جوان دیگری با برداشتن روسری خود اعتراض خود را نسبت به حجاب اجباری نشان داد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۹-زن جوان دیگری با برداشتن روسری خود اعتراض خود را نسبت به حجاب اجباری نشان داد

زن جوان دیگری با برداشتن روسری خود اعتراض خود را نسبت به حجاب اجباری نشان داد
اعتراض به حجاب اجباری در تهران توسط دومین زن
یک دختر جوان دیگر در خیابان انقلاب تهران با بالا رفتن از بلندی و برداشتن روسری خود اعتراض خود را به حجاب اجباری نشان داد. این دومین زن است که در همین نقطه به همین صورت به حجاب اجباری اعتراض می‌کند.
بیشتر بدانیم وبخوانیم :
درپی اقدام شجاعانه ویدا موحد به عنوان دختر انقلاب که روسری خودش را به اعتراض ازسرش در آورد زن جوان دیگری همان اقدام را انجام داد .
ویدا موحد درپی این اعتراض شجاعانه دستگیرشد و بیش از یک هفته در زندان به سر برد .خانم نسرین ستوده بعنوان وکیل این خانم پیگیرشرایط ویدا موحد بود .
ویدا موحد دارای یک فرزند ۱۹ماهه است .
اعتراض به حجاب اجباری ازدیر باز جزو مطالبات زنان ایرانی است ازفردای انقلاب ضد سلطنتی که این اقدام سرکوبگرانه علیه زنان ایران اعمال شد نیروهای مترقی مخالفت شدید خودشان را علیه این اقدام زن ستیزانه اعلام کردند ود رطی ۴۰سال حاکمیت واپسگرایان درایران زمین زنان میهنمان ستم مضاعف شدند امااکنون با شروع قیامهای سراسری واعتراضات مردمی زنان ودختران ایران هم برحق و مطالبه دیرینه خود پای میفشارند وخواهان برداشتن این ستم برزنان هستند .

زن جوان دیگری با برداشتن روسری خود اعتراض خود را نسبت به حجاب اجباری نشان داد
زن جوان دیگری با برداشتن روسری خود اعتراض خود را نسبت به حجاب اجباری نشان داد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید