زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در زندان قرچک ورامین در چهاردهمین روز اعتصاب غذا به سر می برد

0
503
چهاردهمین روز اعتصاب غذا
زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در زندان قرچک ورامین در چهاردهمین روز اعتصاب غذا به سر می برد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۲۹-زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در زندان قرچک ورامین در چهاردهمین روز اعتصاب غذا به سر می برد

نبض وی ضعیف و با سردردهای مداوم درگیر است. با این وجود گلرخ ایرایی به مامورین بهداری اجازه چک فشار خون نداد.
همچنین خانم ایرایی و همبندی اش آتنا دائمی به دلیل عدم اعتماد به داروهای زندان؛ تاکنون اجازه وصل سرم به مامورین بهداری زندان نداده اند.
این دو زندانی سیاسی هم اکنون در شرایطی بسیار نامناسب در قرنطینه زندان قرچک ورامین محبوس هستند.
محل حبس این دو زندانی سیاسی زن یک اتاق کوچک در قرنطینه بند ۳ زندان قرچک ورامین است که دارای دو تخت بدون تلویزیون؛ کتاب و هیچ نوع امکانات است. از رفت و آمد بقیه زندانیان به محل حبس آنها جلوگیری بعمل می آید و این دو زندانی سیاسی عملا ایزوله و به دور از زندانیان دیگر نگهداری می شوند.
آنها وسایل شخصی و لباسهای مناسب در این فصل سرما نداشته و از داشتن وسایل شخصی خود محروم شده اند. آنها تاکنون حتی از داشتن وسایل گرمایشی نیز محروم بوده اند. تا اینکه پس از اعتراضهای مستمر موفق به گرفتن یک بخاری کوچک شدند. با توجه به شرایط اعتصاب غذا و بیماریهای آنها این شرایط شکنجه ای مضاعف از طرف مسئولین زندان است.
فشارهای وارده بر این دو زندانی سیاسی از طرف حاج مرادی دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی امنیتی است. آتنا دائمی در هفته های اخیر به نشانه اعتراض حاضر به حضور در ملاقات نشده است.
لازم به یادآوری است که زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در روز ۴ بهمن ماه با اعمال وحشیانه و ضرب و شتم از بند زنان زندان اوین به قرچک ورامین منتقل شدند. آنها در اعتراض به این شرایط از روز ۱۴ بهمن ماه اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی کردند که چند روز آن اعتصاب خشک بوده است.
هم اکنون گلرخ ابراهیمی ایرایی با همان خواسته بازگشت به زندان اوین همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه داده است.

چهاردهمین روز اعتصاب غذا

چهاردهمین روز اعتصاب غذا

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید