زندانی سیاسی حمید رضا امینی در دیدار نوروزی با همسر وفرزندش دربیمارستان مورد ضرب وشتم قرارگرفت

0
759

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۱-زندانی سیاسی حمید رضا امینی در دیدار نوروزی با همسر وفرزندش دربیمارستان مورد ضرب وشتم قرارگرفت

زندانی سیاسی حمید رضا امینی در دیدار نوروزی با همسر وفرزندش دربیمارستان مورد ضرب وشتم قرارگرفت
دیدار نوروزی زندانی سیاسی حمیدرضا امینی با همسر و فرزندانش با فاجعه همراه شد

بنا به گزارشات رسیده صبح امروز سه شنبه ۲۹ اسفند ۹۶ همسر و فرزندان زندانی سیاسی در اعتصاب غذای خشک حمیدرضا امینی برای دیدار با وی به بیمارستان خمینی رفتند.
آنها توانستند با کمک مردم به بخشی از بیمارستان که آقای امینی در آن بستری بود بروند.
به محض اینکه حمیدرضا فرزندان و همسرش را دید از مامورین درخواست کرد که با آنها دیدار کند. اما مامورین بر سرش ریخته و به شدت به ضرب و شتم پرداختند طوری که سر و صورت حمید رضا خونی شده بود و لبهایش پاره شده بود.
ماموران حمیدرضا امینی را هل داده و بر روی زمین انداختند در همین حال پسر کوچک حمیدرضا که بسیار ترسیده بود با آسم شدیدی که داشت بسیار ترسیده و فریاد میزد! مردم به حمایت از این زندانی سیاسی و خانواده اش و به ناسزاگویی علیه رژیم پرداختند پس از اعتراض مردم؛ حمیدرضا با سروصورتی خونین توانست پسر کوچکش را در آغوش بگیرد.
این دیدار نوروزی یک زندانی سیاسی با همسر و فرزندانش بود!
حمیدرضا امینی زندانی سیاسی در اعتصاب خشک امروز شانزدهمین روز اعتصاب غذای خشک به سر میبرد وی را در حالت بیهوشی به بیمارستان خمینی منتقل کرده و اکنون در این بیمارستان بستری میباشد.
فرزند کوچک آنها نوید ۸ساله است دوم دبستان را میخواند و با مشکل آسم نفس کم می آورد. و فرزند دیگرش امید نوجوانی ۱۲ساله که اول راهنمایی را میخواند. وضعیت اقتصادی این خانواده بسیار وخیم گزارش شده است.
در همین حال بر اساس اطلاع رسیده خانواده های زندانیان سیاسی امروز هنگام تحویل سال نو به جلوی زندان قرچک ورامین رفته و سفره های هفت سین خود را به خواست سهیل عربی آنجا برپا میکنند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید