رییس قوه قضاییه دادگاه تجدید نظر برای دانشجویان بازداشتی سال ۹۶رالغوکرد

0
273
رییس قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه دادگاه تجدید نظر برای دانشجویان بازداشتی سال ۹۶لغوکرد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۴/۱۴-رییس قوه قضاییه دادگاه تجدید نظر برای دانشجویان بازداشتی سال ۹۶رالغوکرد

رییس قوه قضاییه دادگاه تجدید نظر برای دانشجویان بازداشتی سال ۹۶لغوکرد

درپی از سرگیری بیدادگاه های دانشجویانی که در قیام سراسری دیماه ۹۶ بازداشت شده و مشمول احکام ظالمانه سنگینی شدند قوه قضاییه نظام ؛ اعلام کرد رییس قوه قضاییه اعلام کرده است نیازی به تشکیل دادگاه های تجدید نظر نیست ورای قطعی بصورت غیابی صادر شده وبه دانشجویان ابلاغ می شود.

شایان ذکر است که قرار بود برای آقای پدرام پذیره دانشجوی دانشگاه تهران و خانم پریسا رفیعی دانشجوی دانشگاه تهران و از اعضای شورای صنفی این دانشگاه دادگاه تجدید نظر برگزار شود اما منتفی شده است.
با وجود آنکه پیشتر، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی محکومین به حبس، قانونا مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر بود،اما با این حکم جدید دیگر دادگاهی برگزار نخواهدشد.

گفتنی است که  قوه قضاییه استبداد دینی دراحراج تحریمهاو شرایط انفجاری جامعه فشارهای امنیتی را براقشار مختلف مردم بخصوص دانشجویان افزایش داده است زیرا که از قیام سراسری و انفجار خشم دانشجویان درهراسی دائمی است.

تظاهرات دانشجویان

مقاومت ایران به دانشجویان و جوانان و زنان شجاعی که در میدان انقلاب و دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات دست به اعتراض زدند درود فرستاد و عموم مردم به‌ویژه جوانان دلیر را به پشتیبانی از آنها فراخواند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید