رویا صغیری دانشجوی دانشگاه سهند تبریز از امروزپشت میله ها

0
623
رویا صغیری دانشجوی دانشگاه سهند تبریز
رویا صغیری دانشجوی دانشگاه سهند تبریز از امروزپشت میله ها

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۶/۳-رویا صغیری دانشجوی دانشگاه سهند تبریز از امروزپشت میله ها

در ادامه صدور احکام برای دانشجویان بازداشت شده درقیام دیماه ۹۶ برای یکی دیگر از دانشجویان در دادگاه بدوی حکم صادرشد.
رویا صغیری ؛ دانشجوی دانشگاه تبریز ؛ به ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است .

رویا از روز سوم شهریور ۹۷ میله های زندان را تجربه می کند هرچند که خودش در صفحه اینستاگرامش به روشنی نوشته است:
بیست وسوم مرداد ماه برای اجرای حکم احضارم کردند؛
فردا می روم تا همین آزادی کوچکم را هم در بی عدالتی و ستم آشکار تصاحب کنند و حصار اطرافم را تنگ تر .
باشد که تاریخ به قضاوتشان بنشیند.
از همه عزیزانم که همیشه و درهر شرایطی بی منت درکنارم بودند سپاسگزارم.
رویا صغیری به در بیانی شیوا و روان تاریکی اندیشه متحجران را توصیف کرده است تصاحب آزادی اش
اما نه در بیرون میله های زندان هم آزادی نیست؛ همان که تمامی مردم ایران سالیان است که درقفایش بی دریغ جان دادند.
واقعیت این است که تاریخ به قضاوت نشسته است.

رویا صغیری دانشجوی دانشگاه سهند تبریز

بیشتربدانیم:

همچنین
سیناربیعی ؛ پریسا رفیعی ؛ لیلا حسین زاده ؛ سینا عمران ؛ علی مظفری شامل احکام مشابهی ؛از شش سال حبس ؛ یک سال حبس ؛ هشت سال حبس و ممنوع الخروجی ازکشور محکوم شده اند.
شایان ذکراست که دانشجویان سراسر کشور در اعتراض به این احکام سنگین قضایی تجمعات گسترده ای داشتند و هنوز نیز این اعتراضات ادامه دارد

رویا صغیری دانشجوی دانشگاه سهند تبریز از امروزپشت میله ها
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید