رویا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریز به ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است

0
1169
رویا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریز
رویا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریز

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۲۰-رویا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریز به ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است

در ادامه صدور احکام برای دانشجویان بازداشت شده درقیام دیماه ۹۶ برای یکی دیگر از دانشجویان در دادگاه بدوی حکم صادرشد.
رویا صغیری ؛ دانشجوی دانشگاه تبریز ؛ در دادگاه بدوی به ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است .

بیشتر بدانیم :
درطی روزهای گذشته تعداد دیگری از دانشجویان محکوم به احکام سنگین شده اند .
صادق قیصری دانشجوی دانشگاه بهشتی تهران و روزنامه نگار به ۷سال زندان و ۷۴ضربه شلاق و ۲سال ممنوع الخروجی ازکشور محکوم شده است .
سپیده فرهان دانشجوی معماری به شش سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق و دوسال ممنوع الخروجی ازکشور و محرومیت از شرکت درفضای مجازی محکوم شده است .

همچنین
سیناربیعی ؛ پریسا رفیعی ؛ لیلا حسین زاده ؛ سینا عمران ؛ علی مظفری شامل احکام مشابهی ؛از شش سال حبس ؛ یک سال حبس ؛ هشت سال حبس و ممنوع الخروجی ازکشور محکوم شده اند.
شایان ذکراست که دانشجویان سراسر کشور در اعتراض به این احکام سنگین قضایی تجمعات گسترده ای داشتند و هنوز نیز این اعتراضات ادامه دارد<
منصور غلامی وزیر علوم روحانی با وجودیکه ادعا کرده بود بدنبال حل مساله دانشجویان می باشد اما اعلام کرد که اسامی تمامی دانشجویان پرونده دار را به دادستان تحویل داده است .

اما باید گفت : این دانشجویان به چه جرمی باید این احکام را بگیرند ؟
تنها بخاطر اعتراض به وضعیت اسفناک اجتماعی ؛ حمایت ازکارگران زحمتکش و خواستن آزادی بیان ؟

رویا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریز

رویا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریز به ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید