رودولف اشتاینر فیلسوف اتریشی اندیشه های عرفانی خود را به نام حکمت انسانی تدوین کرد

0
737
رودولف اشتاینر فیلسوف اتریشی
رودولف اشتاینر فیلسوف اتریشی اندیشه های عرفانی خود را به نام حکمت انسانی تدوین کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۱۰-رودولف اشتاینر فیلسوف اتریشی اندیشه های عرفانی خود را به نام حکمت انسانی تدوین کرد

رودولف اشتاینر در سال ۱۸۶۱ در اتریش به دنیا آمد ودر ۳۰مارس سال ۱۹۲۵ درگذشت
دیدگاه های اشتاینر
فیلسوف و مربی اتریشی. اندیشه‌های عرفانی و روحی خود را با نام حکمت انسانی تدوین و عرضه کرد.
حکمت انسانی او مخالف ماده‌گرایی (ماتریالیسم۲) بود و بر نیروهای درونی انسان تکیه داشت .
هدفش ایجاد انسانی یکپارچه (از لحاظ عقلی و اجتماعی و به‌خصوص معنوی) بود.
به گوته، شاعر آلمانی، ارادت بسیار داشت و آثار علمی گوته را تصحیح و ویرایش کرد.
تحقیقات رودلف اشتاینر
رودلف اشتاینر پژوهشهایی را در زمینه آنتروپوزوفی ANTHROPOSOPHY یا ارتباط روح با دید و تجربه انسان انجام داد و کتابی نیز در تعریف آنتروپوزوفی نوشت.
اشتاینر براساس نظریاتش مدرسه‌یی را در یک کارخانه سیگارسازی در اشتوتگارت آلمان تأسیس کرد که برمبنای آن تا پیش‌از هفت‌سالگی، به‌کودکان، خواندن یا حساب‌کردن نمی‌آموختند و به‌جای آن نقاشی، نمایش، آواز و موسیقی آموزش داده می‌شد.
پس از اشتاینر این شیوه آموزشی گسترده شد و در اندک‌زمانی، دهها مدرسه در سراسر جهان به‌این شیوه، کودکان را آموزش می‌دادند. شیوه آموزشی اشتاینر تحولات گسترده‌یی را در امر آموزش به‌وجود آورد.

معماری
معماری طبیعی، گونه‌ای معماری آمیخته با رنگ است که در آغاز سدهٔ بیستم به ظهور رسید.
رودولف اشتاینر با الهام از طبیعت شیوه‌ای از این معماری را بنیان گذاشت.
این شیوه معماری به معنای تقلید صرف از طبیعت نیست بلکه در آن خواسته‌های بشر بعنوان موجودی خلاق و زنده در نظر گرفته می‌شود، به انسان فردیت می‌بخشد و به سازگاری انسان با طبیعت پیرامون و مشخصه‌های فرهنگی وی کمک می‌کند.
معماری طبیعی از توجه صرف به ابعاد فرهنگی و اجتماعی پا را فراتر گذاشته و جنبه‌های فیزیکی، روحی و روانی بشر و ارتباط وی با دنیای پیرامون را مد نظر قرار می‌دهد و در زمانی که معماری روز شدیداْ وابسته به اقتصاد، تکنیک و مقررات است معماری طبیعی این موارد را با ابعاد زیستی، فرهنگی و روحی بشر گره می‌زند.

رودولف اشتاینر فیلسوف اتریشی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید