رتبه دانشگاه های ایران درچهل سال دیکتاتوری چگونه است؟

0
723
رتبه دانشگاه های ایران
رتبه دانشگاه های ایران درچهل سال دیکتاتوری چگونه است؟

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۱۸-رتبه دانشگاه های ایران درچهل سال دیکتاتوری چگونه است

رتبه دانشگاه های ایران درچهل سال دیکتاتوری چگونه است

یکی از ضایعات جدی در امر آموزش وضعیت دانشگاه های کشور ایران است هرساله درجهان رتبه های جهانی دانشگاه ها اعلام می شود و هربار ایران وضعیت بدتر ازسال قبل را به لحاظ علمی و رشد دارد.
به گفته یکی ازنمایندگان مجلس به نام شهاب نادری:رتبه دانشگاههای ایران بخصوص دانشگاه تهران پیوسته زیر ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان بوده است الان ۴۰۰ رتبه تنزل کرده وبه ۵۰۰رسیده است .کشورهایی درمنطقه که ۳۰ سال بعد از ایران درکشورشان دانشگاه تاسیس شده است اکنون جلوتر هستند.

براساس شاخص کیو اس در سال ۲۰۱۸ در ایران تنها یک دانشگاه درجمع ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.

کشورهای ضعیف منطقه ما رتبه ۱۰۰ را درشانگهای داشتند اما دانشگاه تهران رتبه اش بین ۳۱۰ تا ۴۰۰بوده است.

همه اینها از نتایج چهل سال دیکتاتوری آخوندها در ایران می باشد که درهمه زمینه ها ده ها سال کشور ایران را به عقب راندند.
گفتنی است که دانشگاه های ایران بخشی از تیول هرم قدرت و سپاه و سران نظام هستند همچنین دانشگاه های غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد نیست در سیطره خامنه ای ؛ ولایتی و غارتگران حاکم می باشد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید