راهزنی کارگزاران دانشگاه آزادمرندنمونه ای از چپاول دردانشگاهها

0
588
راهزنی کارگزاران دانشگاه آزاد مرند
راهزنی کارگزاران دانشگاه آزاد مرند نمونه ای از چپاول در دانشگاه ها

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱-راهزنی کارگزاران دانشگاه آزاد مرند نمونه ای از چپاول در دانشگاه ها

راهزنی کارگزان دانشگاه آزاد مرند نمونه ای از چپاول در دانشگاه ها دانشگاه آزاد واحد مرند ، دانشجویان علوم آزمایشگاهی این واحد را مجبور و محکوم به یک ترم اضافه نمود تا منابع مالی برای ولخرجی های دانشگاه و برگزاری انواع مراسمات غیر ضروری آن فراهم شود. این راهزنی سوالاتی را به همراه دارد:

۱. اگر این تصمیم بر مبنای بخشنامه است، چرا واحد های دیگر خود را ملزم به اجرای آن نمیدانند؟
آیا عاملان این قضیه قصد خوش خدمتی و فراهم کردن زمینه اجرای این بخشنامه در کل کشور را داشتند یا اینکه در مقابله با دانشجویان حق جوی مرند چنین اقدامی انجام داده اند؟

۲. در هیچ کدام از نامه ها و دستورالعمل های مربوط به این کار، هیچ تاکیدی بر دو ترمه شدن کارآموزی نشده و تنها ۱۶ واحد کارآموزی را به دو قسمت ۸ واحدی در آورده اند. و ارائه همزمان دو درس ۸ واحدی که پیشنیاز و هم نیاز یکدیگر نیستند، هیچ منافاتی با هیچ بخشنامه و دستوری ندارد. حال چگونه است که دانشگاه تاکید بر برگزاری آن در دو ترم دارد؟

۳. مسئولین دانشگاه تاکید دارند که این کار برای ارتقای سطح آموزشی انجام شده! در حالی که مقایسه های انجام شده بین شرایط تحصیلی دانشجویان ورودی سال های قبل، نشان میدهد که این تصمیم نه تنها باعث بهره وری آموزشی نمیشود بلکه تاثیری کاملا سو بر آموزش علوم آزمایشگاهی دارد.

۴. در کدام قسمت از سیاست های اقتصاد مقاومتی ذکر شده که در این اوضاع اقتصادی مملکت، مسئولین یک دانشگاه می توانند با تحمیل هزینه اضافی بر دانشجویان و اتلاف وقت و سرمایه و از بین بردن برنامه ریزی های آنان برای آینده، آنها را سرخورده کرده و باعث رشد عقاید ضد حاکمیت و دلسردی در آنها شوند؟

۵. آیا با انتخاب یک دامپزشک (بدون هیچ گونه سابقه کار بالینی در آزمایشگاه) به عنوان مدیرگروه رشته علوم آزمایشگاهی که یکی از حساس ترین رشته های مربوط به سلامت جامعه است، میتوان انتظار درک متقابل بین دانشجو و گروه آموزشی و اتخاذ تدابیر مناسب برای اعتلای علمی و عملی دانشجویان را داشت؟
این غارت و چپاول در دانشگاه ها بخشی ازسیاستهای پولی سازی و آموزش پولی می باشد که به انحنا مختلف دانشجویان را زیر فشار می گذارند.

گسترش قیام دانشجویی

راهزنی کارگزاران دانشگاه آزاد مرند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید