راستی چرا می‌‌گوییم مولای متقیان، قدرمجسم بنی نوع انسان است؟

0
284
راستی چرا می‌‌گوییم مولای متقیان، قدرمجسم بنی نوع انسان است؟
راستی چرا می‌‌گوییم مولای متقیان، قدرمجسم بنی نوع انسان است؟

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۳/۴-راستی چرا می‌‌گوییم مولای متقیان، قدرمجسم بنی نوع انسان است؟ 

راستی چرا می‌‌گوییم مولای متقیان، قدرمجسم بنی نوع انسان است؟
چون ‌که او شاخص غلبه انسان بر تقدیر کور است. شاخص غلبه انسان بر شیطان، غلبه انسان بر جاهلیت و ارتجاع، غلبه انسان بر نمی‌‌توان و نباید و شاخص «می ‌توان و باید» است.بنی ‌بشر در روزگار صباوت و کودکی خود، پیوسته اسیر نبایدها و نمی‌‌توانها، اسیر نظامات ضدمردمی و سرکوبگر و اسیر کششهای خود به ‌خودی و محکوم به تن ‌دادن به ‌تعادل قواست.اما اولین ویژگی مولای متقیان (پیشوای تقواپیشگان) حرکت ضدخودبه خودی و سرفراز و استوار انسان در برابر سمت و سو و کششهای خود به ‌خودی و تعادل قواست. از این بابت است که می‌‌گوییم مولای متقیان راهبر اهل تقوا و ایمان و» قدر مجسم انسان «است.

شهادت حضرت علی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید