رئیس دانشگاه بین المللی قزوین دانشجویان را تهدید به بازداشت کرد

0
498

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲۱-رئیس دانشگاه بین المللی قزوین دانشجویان را تهدید به بازداشت کرد

رئیس دانشگاه بین المللی قزوین دانشجویان را تهدید به بازداشت کرد
دانشجویان دانشگاه قزوین درادامه اعتراضاتشان در ایام ۱۶ آذر روز دانشجو بیانیه ی خود را قرائت کردند
آنها؛ در اعتراض به وضعیت صنفی؛رفاهی و آموزشی دست به تجمع زدند.
شعارهای دانشجویان :
“مسئول بی کفایت/ترک محل خدمت
،” حقوق یک دانشجو امکانات کافی کو ؟؟”،
” خواسته ی ما صنفیه/ بی قانونی کافیه”،
” دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد” و خطاب به ریاست دانشگاه شعار “نائینی استعفا استعفا” را سر دادند.
رئیس دانشگاه، نائینی در خلال تجمع با حضور در بین متجمعین تجمع را غیر قانونی خواند و به جای رسیدگی به مطالبات دانشجویان، تنها دست به ارعاب ایشان زد.
همچنین در پایان تجمع بیانیه کشوری شوراهای صنفی به مناسبت روز دانشجو قرائت شد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید