دیوار نویسی دردانشکده مهندسی دانشگاه چمران و اخباری ازقیام های سراسری درشهرهای مختلف

0
620

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۸-دیوار نویسی دردانشکده مهندسی دانشگاه چمران و اخباری ازقیام های سراسری درشهرهای مختلف
دیوار نویسی دردانشکده مهندسی دانشگاه چمران
یکی از دانشجویان در حال تابلو نویسی در دانشکده مهندسی دانشگاه چمران اهواز است
او همچنین نوشته ای با کاغذ نشان می دهد که نوشته :
ماییم نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی و زیر آن نوشته است ما بی شمارانیم.

درگیری هایی درکرج
درروز ۱۷دیماه ۹۶ جوانان کرجی با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند این درگیری درپی دستگیری یکی ازجوانان بود ؛
اما نیروی انتظامی وقتی با تهاجم مردم مواجه شدند پا به فرار گذاشتند

تظاهرات شبانه در ایذه باشعار مرگ بردیکتاتور
درشهرستان ایذه مردم شجاع قیام کننده در یکی از خیابان های اصلی ایذه شعار میدادند :
مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بردیکتاتور
دراین تظاهرات اقشار مختلف مردم شرکت داشتند و خواسته های خود را ابراز میکردند

سوزاندن کارت توسط یک بسیجی
سوزاندن کارت خدمت مسئولیت حفاظت اطلاعات توسط یک بسیجی- اسلامشهر
یک سند حکم مسئولیت حفاظت اطلاعات بسیج است که در انزجار از حکومت سوزانده می شود.

دانش آموزان اهوازی درحال شعار دادن
یکشنبه ۱۷ دی ۹۶ ؛ تعدادی از دانش آموز در یکی از خیابان های اهواز در حال برگشت از تظاهرات نمایشی، شعار می دهند
مرگ بر خامنه ای و آن را با تشویق یکدیگر تکرار می کنند.

قیام شبانه مردم و درگیری با نیروی سرکوبگر ضد شورش در کرج
یکشنبه ۱۷ دی مردم شجاع کرج در یکی از خیابانهای اصلی شهر با نیروهای سرکوبگر ضدشورش درگیر می شوند آنها باشعارهای
یاحسین یا حسین
بی شرف بی شرف
درمقابل مزدوران و سرکوبگران ایستادگی می کنند

در ابادان تظاهرات ادامه داشت و نیروهای نظامی هم بودند و مردم شعار میدادند
دولت به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی .
تظاهرات ساعت ۱۰ شب انجام شد
دیوار نویسی دردانشکده مهندسی دانشگاه چمران و اخباری ازقیام های سراسری درشهرهای مختلف
دیوار نویسی دردانشکده مهندسی دانشگاه چمران و اخباری ازقیام های سراسری درشهرهای مختلف

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید