دکتر مصدق والی آذربایجان شد

0
635
دکتر مصدق
دکتر مصدق والی آذربایجان شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۸-دکتر مصدق والی آذربایجان شد

دکتر مصدق والی آذربایجان شد
درتاریخ ۲۸ بهمن سال ۱۳۰۰دکتر محمد مصدق والی آذربایجان شد
با سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن دوباره مشیرالدوله از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود او به آذربایجان رفت اما بخاطر سرپیچی فرمانده قشون آذربایجان از دستورهایش بدستور رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد.
دکتر محمد مصدق بخاطر دیدگاهها و نظرات ضد اسثتماری اش درمورد استقلال ایران یکی از سیاستمداران و رجل بزرگ مردم ایران است او با سیاست موازنه منفی در دوران حاکمیتش خدمات شایان و بی نظیری به مردم ایران کرد.
که ملی کردن نفت مردم ایران یکی از این خدمات است.
درست عکس حکومت حاکم فعلی درایران که تنها کارشان نابودی حرث و نسل مردم ایران بوده است.

****احمد قوام کیست؟
احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه، سیاستمدار ایرانیِ پایان دوران قاجار و روزگار پهلوی بود که پنج بار نخست‌وزیر ایران شد. او فرزند ابراهیم معتمدالسلطنه و نوهٔ محمد قوام‌الدوله آشتیانی و برادر کوچک‌تر وثوق‌الدوله بود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید