دکتر محمد مصدق در دوران نخست وزیری خود برسیاست موازنه منفی تاکید داشت

0
664
دکتر محمد مصدق
دکتر محمد مصدق در دوران نخست وزیری خود برسیاست موازنه منفی تاکید داشت

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۷-دکتر محمد مصدق در دوران نخست وزیری خود برسیاست موازنه منفی تاکید داشت
۲۷دی ۱۳۳۰ – ۱۷ژانویه۱۹۵۲:

دکتر محمد مصدق در دوران نخست وزیری خود برسیاست موازنه منفی تاکید داشت
سیاست موازنه منفی در ایران، اولین بار توسط دکتر محمد مصدق در جریان درخواست امتیاز نفت شمال از سوی شوروی ارائه شد، که رویکرد تازه ای در برخورد با زیاده خواهی های قدرت های خارجی بود. موفقیت آن سیاست در عدم واگذاری امتیاز به شوروی و مکلف نمودن دولت در عدم واگذاری امتیازی به دول دیگر باعث شد در دورانی که رقابت های نفتی میان شرکت های خارجی برای دریافت سهم بیشتر صورت گرفته بود، ناکام گذارد. به مرور با ادامه فعالیت این جریان شکل گرفته، خواست نمایندگان مجلس مبنی بر احقاق حقوق تضییع شده در میزان سود دریافتی شرکت نفت ایران و انگلیس موجب شد تا تلاش برای ملی شدن صنعت نفت در راستای چنین سیاستی در دستور کار قرار گیرد.
روز ۲۷ دی ماه ۱۳۳۰ دکتر مصدق در یک سخنرانی گفت:
چون قانون مصوب کنگره آمریکا مبنی بر ارسال اسلحه به صورت کمک، شرایط مفصل دارد؛ و ما را که می‌خواهیم کشوری بیطرف و غیرمتعهد باشیم از این حالت خارج خواهد ساخت، به مصلحت ملت نیست که وطن به میدان درگیری شوروی و غرب تبدیل شود.
وی اعلام کرد که به این دلیل از تمدید قرارداد منعقده با آمریکا که به امضای نخست وزیر سابق بود خودداری ورزیده است.
دکتر مصدق، دیپلماسی خود را بر اساس
سیاست موازنه منفی استوار کرده بود که بر اساس آن باب امتیاز دادن به قدرتهای بزرگ را از کیسه ملت ایران، مسدود کرد.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید