دکتر محمد مصدق به مداخله دولت در کار انتخابات سال ۱۳۲۸ اعتراض کرد

0
665
دکتر محمد مصدق
دکتر محمد مصدق به مداخله دولت در کار انتخابات سال ۱۳۲۸ اعتراض کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۱۸-دکتر محمد مصدق به مداخله دولت در کار انتخابات سال ۱۳۲۸ اعتراض کرد

بعد از تاسیس جبهه ملی ایران به رهبری دکترمحمد مصدق ؛ وی در یک تاریخ ۱۸بهمن ماه سال ۱۳۲۸ طی نطقی درمیدان بهارستان تهران ؛ که از اجتماع بزرگی تشکیل شده بود ؛‌مردم را درجریان تخلفات دولت قرارد اد و گفت :‌«دولت با گشودن مجلس، پیش از برگزاری انتخابات شهر تهران مرتکب نقض قانون شده که جرم است و مشروعیت حکومت کردن را از دست داده است.»
دکتر مصدق قبل از انتخابات سنا اعتراضات خودش را نسبت به دولت ابرازکرده بود
دولت وقت لیست نامزدهای خودش را چاپ کرده وبه دست مقامات و دست اندرکاران انتخابات داده بود تا به هر قیمت این افراد ازصندوق خارج شوند .
اما دکترمحمد مصدق گفت : دولت با این عمل، همه اعضای سنا را انتصابی کرده و چنین حکومتی همانا «دیکتاتوری و استبداد» است. و این دولت مشروعیت قانونی ندارد.
شایان ذکر است که دکترمصدق با این نطق تاریخی خود به احمد آباد تبعید شده بود ؛ اما یک روز پس از لغو تبعیدش به میدان بهارستان رفت و حرفها واعتراضات خودش را تکرار کرد .
قابل توجه است که هواداران مصدق همواره در میدان بهارستان تجمع میکردند و دراکثر اوقات خودش نیز در این اجتماعات شرکت میکرد و دریکی از همین اجتماعات گفته بود : « هرجا که مردم جمع و باهم باشند همانجا مجلس (پارلمان) است.»
اما باید یاد آور شد که فشارهای مردمی و حمایتهایی که از دکترمحمد مصدق شده بود باعث لغو تبعید وی شد.
همین جمله معروف پیشوای بزرگ مردم ایران بس است که امروزه نیز هرجا که مردم باشند پارلمان ومجلس حقیقی است مردم ایران اکنون نیز با اعتراضات وقیامهای سراسری خودشان نشان دادند که خواهان یک دولت سکولار و مجلسی مردمی هستند .

دکترمحمد مصدق حامل این ارزش ماندگار بود.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید