دکترمحمدملکی اولین رئیس دانشگاه تهران : این نظام بایدسرنگون شود

0
669
دکترمحمدملکی اولین رئیس دانشگاه تهران
دکترمحمدملکی اولین رئیس دانشگاه تهران : این نظام بایدسرنگون شود

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۲- دکترمحمدملکی اولین رئیس دانشگاه تهران : این نظام بایدسرنگون شود

دکتر محمد ملکی درمصاحبه ای با تلویزیون درتی وی نقطه نظرات خودشان را درمورد گسترده شدن اعتراضات ؛ چپاولگریهای سپاه ؛ فرار مرتصوی وسعید طوسی حجاب اجباری وتداوم قیام اعلام کردند
به بخشهایی ازاین مصاحبه می پردازیم:
سخنان دکتر ملکی :
کسانی که در دیماه آن تظاهرات عظیم را دادند شعارها را عوض کردند ؛شعار ضد نظام وبخصوص شخص خامنه ای دادند
من چند سال پیش به خامنه ای گفتم بهتراست بروی درحوزه یا درمنزل پایان عمر را بخوبی بگذرانی ولی گوشش بدهکار نبود
خامنه ای درشرایط خاصی است.
کازرون
درمورد وقایع کازرون طبیعی است که این جریان ادامه داشته باشد قیام نمرده است هرروز مردم دریک نقطه ای قیام میکنند و حق خودشان را میخواهند
این قیامها ی کازرون بهانه است
اینهابهانه است مردم حقوق اصلی خودشان را می خواهند
درمبارزه باظلم وفساد وفحشا مردم کارد به استخوانشان رسیده
مساله طوسی ومرتضوی
دراین مدت که نتوانستم
خیلی جالبه
درممکتی که بهترین فرزندان این مملکت درزندانها بسر می برند
درشرایط بسیار بدی هستند ما می بینیم که مرتضویها و طوسی ها راست راست راه میروند
مرتضوی با جنایاتی که کرده ۲سال محکوم میشه
و الان هم مثل اینکه فرار کرده
کسی که اینهمه نگهبان داره چطور فرارکرده
اخیر از طوسی یک عکس دیدم درترکیه بوده یک بچه ای را بغل کرده
وبه ریش این ملت میخنده
وبا کمال تاسف ایشون
نه تنها تنبیه نشد بلکه تشویق هم شد
برای اطلاع بیشتر ملت ایران یک تعدادی ازفرزندان پاک این مملکت که درزندان هستند بخاطر دارم
مدتی است که اینها فراموش شدند
علی معزی
فاطمه مثنی
گلرخ ایرایی
زهرا زهتابچی
آرش صادقی
حسن صادقی
محمد امیر خیزی
پیروز منصوری
آتنا
وتعداد بسیار زیادی که هستند
امثال طوسی ومرتضوی
اینها دارن میخندند به ریش مردم و اینها درزندانها دارن رنج میشکند
این رهبر چرا به فکر فرزندان این مملکت نیست
هرروزیک حادثه غمگین انگیزی پیش میاید
آقای بهمن ورمزیار یک کاری کرده ؛ بعد بلافاصله پشیمان شده دیده کار بدی کرده اومده ؛پیش طرف و تحویل داده ؛
ایشان را گرفتند معلوم نیست به چه جرمی اعدامش کردند
اینهمه درقران به توبه توصیه شده
و این درحالی است که طوسی ها و مرتضوی های راس راس دارن میگردند وبه ریش مردم می خندند
دراویش

و هرروز ماهیت نظام و رهبر نظام داره روشن میشه
خوب طبیعی است که این اعمال کج روی های وکثافت کاریهای منجر به قیام بشه
ومطمئن باشید که فقط درکازرون و کردستان نیست همه جا هست اینبار درهمه جا خواهد بود
و انشاالله رهبری خودش را پیدا خواهد کرد.

سر دراویش که رهبرشان درتبعید کردند
ودراویش را سرکوب کردند نظر بدهید
جناب تابنده قبل ازانقلاب می شناختم
مدتی دریک سازمان حقوق بشری کار میکردیم
در حمله ای که به مسجد کرمان شد باهم بودیم ایشان مرد فرهیخته ای است
ایشان را نازونوازش بکنند و مثل مرتضوی های وطوسی ها تشویق کنند
بعید است چیز بعیدی است این ذات این حکومت است ونباید تعجب کرد
ما فقط تاسف خودمان را میگوییم
منع خروج عده ای ازهموطنان
من خودم
نوری زاد
نرگس محمدی
ما وکیل گرفتیم
به دادسرا رفتند مصاحبه کردند
و بکل منکر شدند وگفتند ما اصلا اطلاعی نداریم واین کار راسپاه کرده است
و ما گیج شدیم که به کدام قسمت سپاه باید برویم
اصلا سپاه دراین مملکت چکاره است ؟
هرکاری که میشه دزدی ها همه چی یک سرش به سپاه می رسه
همه اینها ست که مردم را وادار میکنه که مردم قیام کنند
دراصفهان تظاهرات است
و قرار است درهمه شهرها تظاهرات شروع بشه
وباید با شعار سرنگونی نظام باید به میدان آمد
جز اینکه این نظام سرنگون بشه تا مردم ؛ حکومت ونظام مورد علاقه خودشان را برپا دارند

درمورد حجاب اجباری نظرتان چیست ؟
گشت ارشاد که با این دختر خانمها برخوردکردند یک ازخانمها را ازروی سکوها پرتاب کردند دیدگاه شما چیه ؟
دکتر ملکی
کسانی که تحقیقات درمورد حجاب کردند می گویند :
حجاب که فقط مو نیست
این هم جزوهمان کارهایی است که میکنند
اینهاکاری نمیکنند به جز اسلام ستیزی
پیام شما برای مردم ایران چیست دراین مقطع تاریخی
پیام من اتحاد و همبستگی توده های مردم است
اینها باید همدست بشوند وخواست شان را یک چیز بکنند
براندازی و روی کار آوردن یک حکومت ملی و مردمی با رای مردم

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید