دو دختر دانشجو ویک مادر؛در مقابل دانشگاه تهران دستگیر شدند

0
797

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۱- دو دختر دانشجو ویک مادر؛در مقابل دانشگاه تهران دستگیر شدند

دو دختر دانشجو ویک مادر؛در مقابل دانشگاه تهران دستگیر شدند
روز سه شنبه ۱۱ دی ۹۷ ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی قصد دستگیری یک مادر را در خیابان مقابل دانشگاه تهران داشتند که با

اعتراض شدید بخصوص زنان روبرو شدند.


خبرها حاکی از آن است که دو دختر دانشجو نیز دستگیر شدند.
یک شهروند اطلاع داد:
«نیروی انتظامی دارد به شدت جو را امنیتی می کند و هر کس را که می بینند دستگیر می کنند. چه پیرزن چه پیرمرد اصلا هیچ فرقی ندارد»
یکی از دانشجویان درصحنه:
نیروی هرکی راکه میبینند را میگیرند
براشون هیچ فرقی نمی کنه .همه را می گیرند

هدف نظام از به صحنه آوردن منتظری دادستان کل

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید