دو دانشجو بخاطر اعتقاداتشان از دانشگاه اخراج شدند

0
373
دو دانشجو
دو دانشجو بخاطر اعتقاداتشان از دانشگاه اخراج شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۵-دو دانشجو بخاطر اعتقاداتشان از دانشگاه اخراج شدند

اخراج دانشجویان به علت اعتقادات

هومن ایمانی اسمعیل‌ آباد،پنجمین دانشجوی بهائی است که در سال جاری بدلیل اعتقادات مذهبی از دانشگاه اخراج شده است.

سریر موقن، دانشجوی معماری دانشگاه آزاد اصفهان، از خرداد ۹۷ به دلیل اعتقاد به دین بهایییت از ادامه تحصیل محروم شده است.
او علیرغم گذراندن ۱۳۵ واحد درسی، در ترم آخر تحصیلی از دانشگاه اخراج گشت.

رژیم ضد بشری و آزادی کش مجددا دوتن از دانشجویان بهایی را از دانشگاه اخراج کرده است .
واقعیت این است که تمامی اقشار جامعه که پیرو ادیان و مذاهب مختلف هستند و کسانی که به هیچ مذهبی معتقد نیستند از حقوق مساوی درتمامی امور برخوردار باشند.
اولیه ترین پایه حقوق بشر برای هر انسانی برخورداری از تمامی امکانات جامعه ای است که متعلق به آن است ودرآنجا متولد شد ه است.
اما درایران تحت حاکمیت آخوندهای قرون وسطایی افراد را تنها به خاطر داشتن عقایدشان از تحصیل محروم می کنند
غارتگران حرث ونسل مردم ایران
برای این جانیان فرقی نمی کند چه دین و آیینی داری ؟
تنها شاخص نظام ضد انسانی این است که تابع ولی فقیه و دیدگاه های ارتجاعی او باشی
همه حقوق متعلق به همان بسیجیان و پاسداران حامی ولایت فقیه است.

در سال جاری تاکنون تعداد زیادی از دانشجویان بدلایل اعتقادی از دانشگاه اخراج شده اند.
سپیده مرادی درویش گنابادی از دانشگاه تربیت مدرس
زهرا قلندری نژاد از دارویش گنابادی دانشگاه آزاد بندرعباس
بیش از ۵دانشجوی بهایی ازشهرهای رشت؛ کاشان؛ تهران؛ اصفهان وو

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه بهشتی مبادرت به اخراج تعدادی از دانشجویان این دانشگاه کرده است

علت اخراج این دانشجویان را اینگونه نوشته اند :
لزوم چاپ مقاله در مجلات نمایه شده خارجی و در صورت عدم ارائه مقاله، دانشجو اخراج می شود
گفته شده است که اگر دانشجویان مقاله خودرا در مجلات خارجی چاپ نکنند اخراج شده و باید با مدرک کارشناسی دانش آموخته می شوند.
این اقدام صدای اعتراض دانشجویان این دانشگاه را درآورده است.

دو دانشجویان بخاطر اعتقاداتشان از دانشگاه اخراج شدند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید