دومین روز اعتصاب و اعتراض همه بخشهای شرکت نیشکر هفت‌تپه

0
553
دومین روز اعتصاب و اعتراض همه بخشهای شرکت نیشکر هفت‌تپه
دومین روز اعتصاب و اعتراض همه بخشهای شرکت نیشکر هفت‌تپه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۱۴-دومین روز اعتصاب و اعتراض همه بخشهای شرکت نیشکر هفت‌تپه

روز دوشنبه۱۴اسفندماه۹۶ کارگران تمامی بخش های شرکت نیشکر هفت تپه دومین روز اعتصاب خود را در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه شروع کردند.
اعتصاب و اعتراض همه بخشهای نیشکر هفت تپه
صبح روز یکشنبه ۱۳ اسفند تمام بخشهای شرکت نیشکر هفت تپه اعم از کشاورزی،کارخانه، تجهیزات، خدمات و پشتیبانی و مهندسی در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت تجمع کردند
در این بین غفاری مدیر بخش خوراک دام مانع پیوستن کارگران این قسمت به اعتصابیون شده است
شب گذشته سیفوری با الفاظ توهین وار حواله های ۲۵ کیلویی شکر پرسنل را پاره کرده و به صورت کارگران بازنشسته پرت میکند و میگوید از شکر خبری نیست
همین امر کارگران را بشدت عصبانی کرد و امروز همه ی بخشهای نیشکر هفت تپه به اعتراض دست از کار کشیدند.
بعد از اینکه کارگران با سوت زدن همدیگر را برای اعتصاب همه گیر فرامیخواندند، سیفوری به سرعت از شرکت خارج شد و زمانی که کارگران برای خاموش کردن بخش کارخانه به آنجا مراجعه کردند ،درخشانی مدیر کارخانه مانع اینکار شد و باعث درگیری بین او و کارگران گردید و در آخر کارگران موفق شدن کارخانه را خاموش کنند
بعد از شدت گرفتن اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه آقایان اسماعیل بخشی ، رمضان علیپور ،کرامت پام و رحیم بساق از نمایندگان کارگران به دادگستری شهر شوش احضار شدند و همگی عازم آنجا شدند
خواست کارگران پرداخت حقوق های دی و بهمن ، عیدی پاداش ،قراردادی کردن کارگران روزمزد و حق رهبری و سهمیه شکر ۲۵ کیلویی است و واریز شدن ۴ درصد بازنشسته های آذر ماه و سهم بیمه ی کارگران به تامین اجتماعی است
طبق گفته ی کارگران بیمه ی ماههای فروردین اردیبهشت و تیرماه از سال ۹۵ کلیه کارگران که در آن زمان به صورت روزمزد زیر نظر شرکت دریایی زئوس مشغول بودند واریز نشده است.
دومین روز اعتصاب و اعتراض همه بخشهای شرکت نیشکر هفت‌تپه
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید