دومین روز اعتصاب تاکسیداران در قم

0
460

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۲۶-دومین روز اعتصاب تاکسیداران در قم

دومین روز اعتصاب تاکسیداران در قم

صبح روز پنج‌شنبه۲۶بهمن‌ماه۱۳۹۶ تاکسیداران در قم در اعتراض به استفاده از تاکسی تلفنی اسنپ و مشکلات معیشتی دومین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. تاکسیداران ناوگان تاکسی‌های خود را در خیابان عطاران قم بصورت تظاهرات به حرکت درآورده و همزمان با بوق زدن اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.

درحالیکه تاکسیداران بوق اعتراضی میزدند عده ای سوال میکردند که علت چیست ؟

درجواب همه میگفتند اعتصاب کرده اند .

شایان ذکراست که تاکسی تلفنی اسنپ وابسته به سپاه پاسداران میباشد

 تاکسیداران تحت فشارهای اقتصادی حاکم برجامعه ایران چاره ای به جز اعتصاب و اعتراض ندارند در طی چهل سال غارت وچپاول تمامی اقشار مردم ایران فریاد وفغانشان از همه ستم ها بلند است و دراعتراضات وقیامهای سراسری دیماه ۹۶ این فشارها خودش را نشان داد

تاکسیداران هم میگفتند:

 ما فقط میخواهیم حق مان رابگیریم

ما پول نداریم فرزندمان را به دانشگاه بفرستیم ؛ در۲۴ساعت مداوم  کا رمیکنیم فقط ۲۰۰۰۰تومان درآمدداریم این مقدار برای یک خانواده شش نفره آیا کفاف است؟

آری این است حاکمیت جبار وستم کار جمهوری اسلامی که حرث ونسل مردم ایران را نابود کرده است

مردم ایران درقیام دیماه با  فریاد های؛  «مرگ بردیکتاتور » اعلام کردند که ما این حکومت را درتمامیتش نمی خواهیم  .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید