دومین روز اعتراضات دانشجویان دانشگاه ارومیه

0
501
دومین روز اعتراضات دانشجویان
دومین روز اعتراضات دانشجویان دانشگاه ارومیه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲۶-دومین روز اعتراضات دانشجویان دانشگاه ارومیه 

دومین روز اعتراضات دانشجویان دانشگاه ارومیه

امروز ۲۶آ‌ذر ۹۷ دانشجویان دانشگاه ارومیه در دومین روز اعتراضاتشان مجددا سینی های غذای خود را روی پله های ساختمان مرکزی قراردادند.
این دانشجویان در دستان خود پلاکاردهایی داشتند که نوشته شده بود:

عدالت آموزشی
استاد از دانشجو برتر نیست
دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد
تدبیر این وزارت علم است یا تجارت؟

پول نداریم

شایان ذکر است:

درروز ۲۵آذر۹۷ دانشجویان دانشگاه ارومیه در اعتراض به بی کیفتی وضعیت صنفی و غذای دانشگاه سینی های غذای خود را روی زمین چیده و شعار سر دادند:
دانشجویان فریاد می زدند:
«دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد»
گفتنی است که دانشجویان دانشگاه ارومیه تاکنون بارها در زمینه مشکلات معیشتی و استقراری خود دست به تجمعات زیادی زده اند

خروش آذر
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید