دولت روحانی تاکنون ۵۹۴ دانشجوی ستاره دار داده است

0
826
دولت روحانی
دولت روحانی تاکنون ۵۹۴ دانشجوی ستاره دار داده است

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۲۲-دولت روحانی تاکنون ۵۹۴ دانشجوی ستاره دار داده است

یکی ازاعضای مجلس اعلام کرد :دردولت روحانی تاکنون ۵۹۴ دانشجو ستاره دار شده اند
علاوه براین ۱۲نفر درمقطع دکترا ؛ ۱۵ نفر در مقطع ارشد مردود شده و از ادامه تحصیل آنان خودداری شده است .
همچنین اعلام کرد در دولت روحانی ۵۹۴ دانشجو بخاطر فعالیتهای که در دانشگاه داشتند مورد سرکوب قرار گرفته و ستاره دار شده اند ؛ اینها دانشجویانی بودند که درمقاطع دکتری و در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل میکردند دربین آنان ۱۵۱ نفر درمقطع دکتری و ۳۹۸ نفر هم درمقطع کارشناسی ارشد ؛ بوده اند .
ستاره دار شدن دانشجویان علتش چیست ؟
اصلا ستاره دار در فرهنگ دانشجوی ایرانی یعنی چی ؟
اینها سوالاتی است که حکومت باید پاسخگوی آنها باشد .
دانشجوی ستاره دار یعنی دربرابر زور وستمی که دردانشگاهها حاکم است را نمیخواهد
دانشجوی ستاره دار یعنی به دانشگاه پولکی اعتراض دارد
دانشجوی ستاره داریعنی به هزینه های بالای تحصیلی اعتراض دارد
دانشجوی ستاره حراست وبسیج و ارگانهای سرکوب را دردانشگاه نمی خواهد
دانشجوی ستاره دار آموزش رایگان میخواهد
وا زهمه مهمتر دانشجوی ستاره دار آزادی میخواهد
دانشجوی ستاره دار خواهان آزادی هم سنگرانش از زندان است
شایان ذکر است که در طی تظاهرات وتجمعاتی که به مناسبت روز دانشجو درسراسر ایران برپاشد همه دانشجویان یک صدا فریاد میزدند :
دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد
دانشجوی ستاره دار شدن مدال افتخاراست
و چه خوب گفت : غزل معصوم شاهی : زنده باید آزادی
اما دردولت روحانی دانشجوی ایرانی به اضعاف ستاره دارشد .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید