دوستان دانشجوی زندانی محمدشریفی مقابل دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت تولدش سرود خواندند

0
600

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۵-دوستان دانشجوی زندانی محمدشریفی مقابل دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت تولدش سرود خواندند

دوستان دانشجوی زندانی محمدشریفی مقابل دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت تولدش سرود خواندند
تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به یاد دوست دربندشان محمد شریفی مقدم دانشجوی دانشگاه صنعتی؛ به مناسبت تولدش سرود خوانده و به این شکل تولدش را جشن گرفتند.
آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی یاد یار دربندشان را گرامی داشتند
روی پلاکاردهای آنان نوشته شده بود:
سالار تولدت مبارک
محمد شریفی مقدم دانشجوی درویش فعال صنفی و فعال حقوق کودکان ۳۲۰ روز در زندان است.
شایان ذکر است که این دانشجوی درویش زندانی اکنون در زندان فشافویه یا زندان تهران بزرگ نزدیک به یکسال است که همراه دیگر دراویش درزندان محبوس هستند.

خبرگزاری فرانسه

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید