ده هزار دانش آموز سقزی زیر سقفهای مدارس تخریبی درس می خوانند که هرآن احتمال ریزش دارند

0
661
ده هزار دانش آموز سقزی زیر سقفهای مدارس تخریبی
ده هزار دانش آموز سقزی زیر سقفهای مدارس تخریبی درس می خوانند که هرآن احتمال ریزش دارند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۴-ده هزار دانش آموز سقزی زیر سقفهای مدارس تخریبی درس می خوانند که هرآن احتمال ریزش دارند

ده هزار دانش آموز سقزی زیر سقفهای مدارس تخریبی درس می خوانند که هرآن احتمال ریزش دارند
مدیر آموزش و پرورش شهرستان سقز می گوید:
درحال حاضر در سطح شهرستان سقز بیش از ۳۰ مدرسه تخریبی وجود دارد که بیش از ۱۰ هزار دانش آموز زیر سقف آن در حال تحصیل هستند.(خبرگزاری مهر۴آبان ۹۷)
بیش از ١٠ هزار دانش آموز سقزی زیر سقف مدارس تخریبی تحصیل می کنند.
این کارگزاران نظام در آموزش و پرورش شهرستان سقز می گوید: درسه سال گذشته پنج مدرسه در سقز توسط افراد خبر ساخته شده است.
ساخت مدرسه و مراکز آموزشی از مسئولیتهای دولت و آموزش و پرورش می باشد پس بودجه ای که برای آموزش و پرورش درنظر گرفته می شود صرف چه مخارجی می شود که باید ۱۰ هزار کودک زیر سقفهایی درس بخوانند که هر آن امکان ریزش و کشته شدن این کودکان وجود دارد.

آموزش و پروزش آئینه چپاول 

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید